Aktualności

Archiwum Państwowe w Poznaniu i Oddziały nieczynne do odwołania!

 Szanowni Państwo,

W związku z związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Oddziały Zamiejscowe w Gnieźnie, Koninie i Pile nie przyjmują interesantów zewnętrznych. Odwołujemy również wszystkie spotkania, szkolenia, konferencje i posiedzenia, które miały odbyć się w naszym Archiwum w tych dniach.

Tak, więc bardzo prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu. Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres archiwum@poznan.ap.gov.pl a także gniezno@poznan.ap.gov.pl, konin@poznan.ap.gov.pl, pila@poznan.ap.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy urzędu, od 7.00 do 15.00, w siedzibie przy ul. 23 Lutego 41/43 w Poznaniu, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.

Ponadto przypominamy , że od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie czytelnie Archiwum (Poznań, Gniezno, Konin, Piła) będą zamknięte aż do odwołania. 

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie. 

Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach: www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.szukajwarchiwach.pl.

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji
o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany
i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).

***

Informujemy, że z przyczyn technicznych część zespołów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu została wyłączona z udostępniania do odwołania. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Lista zespołów wyłączonych z udostępniania do pobrania

Lista skanów opublikowanych na Szukaj w Archiwach

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl publikujemy zwiększoną liczbę skanów z naszego zasobu. Poniżej prezentujemy wyniki ostatniej publikacji (23-37.03.2020). Łącznie udostępnionych zostało ponad 67,5 tys skanów.

Tabele z odnośnikami przekierowującymi bezpośrednio do zespołów na Szukaj w Archiwach, w zakładce Zasób->Zasób online->Szukaj w Archiwach ze względu na prace techniczne na naszej stronie internetowej, zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie.

Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

w związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informujemy, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5152-post%C4%99powanie-z-dokumentacj%C4%85-w-zwi%C4%85zku-z-wykonywaniem-pracy-zdalnej 

zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

Zaproszenie na konferencję naukową

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

i Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na

konferencję naukową

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”

 Poznań, 19-20 listopada 2020 r.

„Archiwa dzisiejsze – czasami z własnej woli, lub też wskutek działań administracji –  znowu stają się przede wszystkim „sługami administracji”. Czy sieć archiwalna odpowiada potrzebom administracji i zabezpieczenia wytwarzanej przez nią dokumentacji i informacji? Polskie archiwa państwowe zaczynają zajmować się nie tylko materiałami archiwalnymi, lecz również dokumentacją, która w dłuższej perspektywie walorów takich nie posiada. Czy powrót archiwów do  realizacji ich pierwotnych funkcji jest zjawiskiem powszechnym? W naszych realiach dobrym tego przykładem jest obarczenie placówek archiwalnych zadaniem przechowywania dokumentacji wyborczej. Przez wielu pracowników archiwalnych jest to świadectwem zmniejszenia ich znaczenia. Nie tylko z polskich archiwów płyną też głosy o postępującym procesie „urzędniczenia” tych instytucji oraz ich personelu. Archiwum w coraz mniejszym wymiarze staje się placówką naukowo-badawczą. Czy jest to proces nieodwracalny? Co zrobić,  aby jednak odwrócić te tendencje, uważane przez dużą część teoretyków i praktyków archiwistyki za niepokojące?  Jak w tym kontekście traktować np. podejmowane w coraz większym wymiarze działania edukacyjne? Jaki powinien być w związku z tym status archiwisty? Kto znajduje zatrudnienie w placówkach archiwalnych? To tylko niektóre z zagadnień, którym chcemy poświęcić uwagę podczas naszych obrad.”

Zgłoszenia referatów na konferencję będą przyjmowane do 30 maja 2020 r. Zgłoszenia  udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 października br. Poniżej do pobrania plik z zaproszeniem wraz z  kartą uczestnictwa w konferencji.

Konferencja Zaproszenie

Karta Uczestnictwa