Aktualności

Komunikat o funkcjonowaniu pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku z okolicznością unieważnienia kolejnego zapytania ofertowego dotyczącego prac remontowych w centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu (sanitariat przyległy do pracowni naukowej) i koniecznością wyłonienia innego wykonawcy, ulega zmianie wcześniej ogłoszony termin zamknięcia pracowni naukowej w Poznaniu.

Tak, więc pracownia naukowa w Poznaniu będzie nadal czynna od 19 lipca do 6 sierpnia 2021 r. (godz. 9.00 – 13.00).

Według skorygowanego harmonogramu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 9 sierpnia do 3 września 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem.
Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Oddziału w Gnieźnie (pomieszczenia czytelni i pracowni naukowej) nastąpi czasowe zamknięcie pracowni naukowej w Gnieźnie. Według ustalonego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 19 lipca do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).

Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

Wznowienie udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż Archiwum Państwowe w Poznaniu od 17 maja 2021 r. wznawia udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach pracowni naukowych.

W centrali Archiwum w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile czytelnie będą otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

W czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązują szczególne zasady obsługi PP. Użytkowników, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa, a także nowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach. Przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Poznaniu lub Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile, prosimy o zapoznanie się odpowiednio z poniższymi dokumentami:

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii.

Najistotniejsze zmiany dotyczą wymogów przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (m.in. zajęcia wskazanego miejsca w czytelni, używanie środków odkażających, zachowania odstępów, noszenia maseczek) oraz ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w czytelniach:

– czytelnia Archiwum Państwowego w Poznaniu – 4 osoby + 1 (czytnik mikrofilmów),
– czytelnia Oddziału w Gnieźnie       – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Koninie         – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Pile               – 2 osoby.

REZERWACJA WIZYTY W CZYTELNIACH ARCHIWUM

W celu skorzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu należy zarezerwować dzień i godzinę wizyty poprzez aplikację REZERWACJA WIZYTY w Pracowni AP Poznań oraz oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile.

Rezerwacji należy dokonać co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej wizyty. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie akceptacji rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.

Ponadto informujemy, iż Archiwum będzie realizowało zamówienia na udostępniane materiały przesłane wyłącznie w formie rewersu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Archiwum.

Komunikat o funkcjonowaniu czytelni Archiwum Państwowego w Poznaniu i oddziałów

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym przyrostem zakażeń COVID-19 i objęciem strefą czerwoną całego, w tym obszaru miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz powiatów gnieźnieńskiego, konińskiego i pilskiego, kierując się zaleceniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (pismo z 14.10.2020 r., znak: DOA.0111.2.2020) informujemy, że od 19 października 2020 r. do odwołania Archiwum Państwowe w Poznaniu ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum. 

Tak, więc bardzo prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu. Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres archiwum@poznan.ap.gov.pl a także gniezno@poznan.ap.gov.pl, konin@poznan.ap.gov.pl, pila@poznan.ap.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy urzędu, od 7.00 do 15.00, w siedzibie przy ul. 23 Lutego 41/43 w Poznaniu, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.

Ponadto informujemy, że od dnia 19 października 2020 r. czytelnia w Archiwum w Poznaniu, a od dnia 26 października także czytelnie oddziałów zamiejscowych w Gnieźnie, Koninie i Pile będą zamknięta do odwołania. 

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie. 

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach: www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.szukajwarchiwach.pl.

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

100. rocznica wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie – fotorelacja

10 lipca br. w Koninie odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w mieście. 

W niedzielę 10 lipca 1921r. w Koninie przebywał z kilkugodzinną wizytą Naczelnik Państwa i Pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Głównym powodem wizyty był udział w uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru 18 Pułkowi Piechoty, którego garnizonem był wówczas Konin. – wspomina Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie.

Z okazji 100-lecia powstała książka „Dzień historyczny. Wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie”, której autorem jest dr Piotr Grzelczak, urodzony w Koninie historyk i pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Książka została zaprezentowana podczas sobotniego spotkania w sali UM. Publikacja zawiera kilkadziesiąt zdjęć wraz z opisem sytuacji i atmosfery związanej z przyjazdem Naczelnika Państwa do naszego miasta.

Zaproszeni goście złożyli także kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przed konińskim ratuszem oraz pod krzyżem na błoniach przy Wale Tarejwy.

Obchody zakończyły się koncertem Orkiestry Dętej PAK KWB Konin oraz pokazem historycznych zdjęć na budynku urzędu.  

Organizatorami obchodów 100. rocznicy wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie byli: Miasto Konin, Poznański Odział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Okręgowe w Koninie.

Fotografie: www.konin.pl, Towarzystwo Przyjaciół Konina
Źródło: www.konin.pl

Spacer historyczny i wystawa „Marszałek Józef Piłsudski–konińska wizyta 10 lipca 1921 r. i pamięć w archiwaliach” w konińskim oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu

W niedzielę 10 lipca 1921 r. w Koninie przebywał z kilkugodzinną wizytą Naczelnik Państwa i Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Głównym powodem wizyty był udział w uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru 18 Pułkowi Piechoty, którego garnizonem był wówczas Konin.

W ramach obchodów 100. rocznicy tego historycznego wydarzenia odbędzie się 10 lipca br. o godzi. 19.00 spacer z przewodnikiem szlakiem wizyty Marszałka Piłsudskiego w Koninie 10 lipca 1921 r. Przewodnikiem podczas spaceru będzie Piotr Rybczyński, kierownik Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina.

W trakcie spaceru uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia w sali konferencyjno-wystawowej konińskiego archiwum państwowego przy ulicy 3 Maja 78 wystawy „Marszałek Józef Piłsudski – konińska wizyta 10 lipca 1921 r. i pamięć w archiwaliach” Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginały materiałów archiwalnych dotyczących przygotowań i przebiegu wizyty Naczelnika Państwa w Koninie, jak też reakcji miejscowych władz i społeczeństwa na wiadomość o śmierci 12 maja 1935 r Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego.

210710wystawa2-1200

210710w3-1200

Więcej „Spacer historyczny i wystawa „Marszałek Józef Piłsudski–konińska wizyta 10 lipca 1921 r. i pamięć w archiwaliach” w konińskim oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu”

Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – czerwiec 2021 r.

W drugim kwartale 2021 roku portal Szukaj w Archiwach został uzupełniony o skany z poznańskiego zespołu sygn. 4046 (Zbiór widokówek):

Sygnatura Tytuł Zakres jednostek Ilość skanów
53/4046/0 Zbiór widokówek 1-612 2749

Wcześniej zbiór ten został wykorzystany do stworzenia wystawy wirtualnej na naszej stronie internetowej tutaj.
O aktualizacji skanów ze wszystkich archiwach państwowych publikujących swoje materiały na portalu Szukaj w Archiwach mogą państwo dowiadywać się na bieżąco, zapisując się do Newslettera po zalogowaniu na konto użytkownika. Zachęcamy do korzystania z tej opcji.