Nowa wersja strony

nowa_mini

Szanowni Państwo,

1 lipca br. strona Archiwum Państwowego w Poznaniu zmieniła się. Zmian dokonano nie tylko w szacie graficznej czy menu, ale przede wszystkim dostosowano ją w myśl zasady „Strona Internetowa bez barier”. Przygotowany projekt powstał dzięki Fundacji Widzialni, która realizuje projekt Polska Akademia Dostępności. Tym samym strona została dostosowana do wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie (WCAG 2.0).

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag i propozycji drogą elektroniczną (adres: mserdynski@poznan.ap.gov.pl). W następnym tygodniu opublikujemy ankietę dotyczącą m.in. wyglądu i sposobie poruszania się po nowej stronie internetowej. Już teraz dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pomoc w unowocześnieniu strony Archiwum Państwowego w Poznaniu.