Wizyta archiwistów z Częstochowy w Oddziale w Gnieźnie

W dniu 6 września 2015 r. gościła w gnieźnieńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu wycieczka archiwistów z Archiwum Państwowego w Częstochowie. Nasi goście zapoznali się dziejami i zasobem Oddziału oraz – z konieczności skrótowo – z historią i zabytkami Gniezna. Poza odwiedzinami w naszym Oddziale, w programie wycieczki znalazła się wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, zwiedzanie archikatedralnej bazyliki prymasowskiej i Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Pod koniec pobytu w naszym mieście goście, odbyli krótki spacer po pierwszej stolicy Polski, zapoznając się centrum starego miasta.