Zawiadomienie o przetargu

2015-08-10

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) na rozbudowę budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu o skrzydło zlokalizowane na działce nr 25/3 Ark 14 Obr. Poznań. Planowany budynek ma stworzyć spójne zamknięcie od strony północnej i wschodniej istniejącego gmachu. W ramach przedmiotu zamówienia jest także renowacja i rekonstrukcja elewacji istniejącego budynku oraz częściowa przebudowa wnętrz w zakresie niezbędnym do funkcjonalnego połączenia z częścią projektowaną oraz dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów.
O środki finansowe na ww. rozbudowę i przebudowę, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Poznaniu zamierza zabiegać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014-2020.

Głównym celem realizacji powyższej koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu jest polepszenie, a w zasadzie stworzenie odpowiednich przestrzeni na działalność wystawienniczą oraz edukacyjną. Obecnie w budynku głównym Archiwum wystawy są organizowane na nieprzystosowanym korytarzu na parterze a zajęcia dydaktyczne w niewielkiej salce konferencyjnej mogącej pomieścić zaledwie około 30 osób. Dzięki rozbudowie i przebudowie gmachu głównego, Archiwum będzie znacznie lepiej dostępne dla potencjalnych użytkowników, zarówno poprzez podniesienie jakości funkcjonowania instytucji, w tym podwyższenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, jak i poprzez wprowadzenie zmian technicznych poprawiających dostępność dla osób niepełnosprawnych. Będzie to zapewne skutkowało znacznym ich wzrostem w korzystaniu z nowych propozycji prezentacji bezcennych dóbr kultury przechowywanych w zasobie poznańskiej placówki, w tym materiałów archiwalnych, w odniesieniu do których Archiwum podjęło intensywne działania w celu wpisania ich na Światową i Krajową Listę Dziedzictwa UNESCO.
Nie mniej ważnym celem realizacji niniejszej inwestycji jest zapewnienie realizacji innego zadnia ustawowego, jakim jest płynne i ciągłe gromadzenie oraz przechowywanie materiałów archiwalnych. Obecnie w budynku głównym Archiwum w Poznaniu przechowywanych jest około 8 tys. metrów bieżących akt. W zasadzie Archiwum ma niewielką tylko rezerwę na przejmowanie materiałów archiwalnych z jednostek organizacyjnych. Według szacunków w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat, docelowo do przejęcia pozostaje około 15 tys. metrów bieżących materiałów archiwalnych z instytucji na tzw. przedpolu archiwalnym oraz 2 tys. metrów bieżących dotychczas przechowywanych w wynajmowanych lokalach. Biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany wynikające ze stopniowego wdrażania przepisów o dokumencie elektronicznym, rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum, zapewni wymaganą powierzchnię magazynową na przejęcie ww. wielkości materiałów archiwalnych, zapisanych na nośniku papierowym.