400 lat tradycji akademickich Poznania – Prezentacja dokumentów królewskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu po raz wtóry zostało zaproszone przez Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu do udziału w corocznej imprezie pn. „Weekend z Historią na Trakcie Królewsko – Cesarskim”. Tegoroczny Weekend (24-25 IX) będzie poświęcony tradycjom akademickim Poznania. Pretekstem do popularyzacji tego tematu jest okrągła rocznica 400 lat wydania przez króla Zygmunta III Wazę (28 X 1611 r.) dokumentu nadającemu Kolegium jezuickiemu w Poznaniu tytuł i uprawnienia Akademii wzorowanej pod względem organizacyjnym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W tematykę Weekendu wprowadza wystawa plenerowa pt. Traktem Akademickim. Dzieje szkolnictwa wyższego w Poznaniu, która została otwarta 17 sierpnia 2011 r. na Starym Rynku w Poznaniu. Obrazuje ona trudną, pełną przeszkód i niepowodzeń, drogę poznaniaków i Wielkopolan do powołania własnego uniwersytetu. Opowiada o zawirowaniach, sensacjach i wielkich wydarzeniach związanych z próbami powołania wyższej uczelni w Poznaniu. Unikatowe zdjęcia i ciekawy opis przedstawią w skrócie historię Akademii Lubrańskiego, Kolegium jezuickiego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czy współcześnie działających uczelni – państwowych i prywatnych.

Z eksponowanych na wystawie kopii materiałów, szczególną uwagę zwracają dwa pergaminowe dokumenty królewskie, których oryginały są przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Otwarcie wystawy było wyjątkową okazją, aby zaprezentować je publicznie. Tak, więc uczestnicy wystawy, po jej otwarciu, mogli osobiście zobaczyć miejsce ich przechowywania i zabezpieczenia. W trakcie kilkudziesięciominutowego wykładu – prezentacji, autorstwa Zofii Wojciechowskiej, starszego kustosza Archiwum, zwiedzający zostali zapoznani z dziejami i treścią (wraz z wiernym tłumaczeniem) ww. dokumentu Zygmunta III Wazy z 1611 r. oraz z przywilejem Jana III Sobieskiego z 18 sierpnia 1678 r., w którym król nadaje Kolegium jezuickiemu w Poznaniu prawo nadawania swoim uczniom tytułów bakałarzy, licencjatów, magistrów i doktorów.