Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu

W dniach 24 i 25 września br. (sobota i niedziela), w godzinach 12.00 – 15.00, w holu na parterze Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43 będzie można zwiedzić wystawę pt. „Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu”.

Na ekspozycji przygotowanej przez kustoszy: Zofię Wojciechowską (komisarz wystawy), Monikę Proniewicz i Grażynę Zaliwską, przedstawione zostaną dokumenty związane z akademickimi tradycjami Poznania, miedzy innymi wydany przez króla Zygmunta III Wazę (28 X 1611 r.) dokument nadający Kolegium jezuickiemu w Poznaniu tytuł i uprawnienia Akademii wzorowanej pod względem organizacyjnym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz przywilej króla Jana III Sobieskiego z 18 sierpnia 1678 r., w którym król nadaje Kolegium jezuickiemu w Poznaniu prawo nadawania swoim uczniom tytułów bakałarzy, licencjatów, magistrów i doktorów. Powyższe dokumenty, jak i inne archiwalia zaprezentuje komisarz wystawy na spotkaniach, które odbędą się w sobotę i niedzielę o godz. 12.00.

Wystawa została zorganizowana w związku z udziałem Archiwum Państwowego w Poznaniu w corocznej imprezie pn. „Weekend z Historią na Trakcie Królewsko – Cesarskim”. Tegoroczny Weekend (24-25 IX) jest poświęcony tradycjom akademickim Poznania. Pretekstem do popularyzacji tego tematu jest okrągła rocznica 400 lat wydania ww. przywileju przez Zygmunta III Wazę.