Archiwa rodzinne

Dnia 28 lutego 2015 r. w Sali konferencyjnej im. Kazimierza Kaczmarczyka w Archiwum Państwowym w Poznaniu, zebrało się 45 członków i sympatyków Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, dwa tygodnie później, 14 marca 2015 r. – 15, aby wziąć udział w spotkaniu poświęconym archiwaliom rodzinnym.
Program zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Rodzinne archiwalia w świetle polskiego „prawa archiwalnego” – mgr Piotr Klimecki
  2. Archiwa prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu – mgr Elżbieta Rogal
  3. Z albumów, szuflad, strychów i nie tylko… czyli jak tworzyć archiwum rodzinne – mgr Beata Karwalska
  4. Jak można zadbać o rodzinne archiwalia? Profilaktyka i konserwacja – dr Przemysław Wojciechowski
  5. Wizyta w Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych

Obie grupy genealogów wykazały duże zainteresowanie przedstawionymi zagadnieniami. Uczestnicy zadawali sporo pytań, które świadczyły o dociekliwości i pasji audytorium.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z obu spotkań.