Dar z Wielkiej Brytanii

Archiwum Państwowe w Poznaniu gościło w dniu 26 czerwca 2015 r. Państwo Marion i Dawida Krone z Wielkiej Brytanii. Małżeństwo Krone przekazało materiały pozostałe po Franciszku Ksawerym Sempińskim pradziadku Pani Marion. F. Sempiński to wieloletni nauczyciel na terenie Wielkopolski, a później Niemiec (m.in. Essen). Był stypendystą Towarzystwa Pomocy Naukowej kształcąc się w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studiując na Uniwersytecie Wrocławskim.

2015-06-26

Archiwum wzbogaciło się o kolejne materiały świadczące o aktywności organizacji i stowarzyszeń polskich w okresie zaborów. W przekazanych aktach przeważają dokumenty osobiste (w tym szkolne i wojskowe) Franciszka Sempińskiego.
Nadmienić warto, że w Archiwum Państwowym w Poznaniu przechowywane są archiwalia wytworzone przez jedną z najstarszych szkół poznańskich – Gimnazjum Marii Magdaleny, którego wielu wychowanków dobrze zapisało się w dziejach Poznania, Wielkopolski i całego kraju.