Odeszła śp. Aleksandra Czarnecka

a_czarnecka

Szanowni Państwo,
z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujmy, iż 26 lipca 2016 roku zmarła w wieku 81 lat, nieodżałowanej pamięci Pani mgr Aleksandra Czarnecka.
Pani Aleksandra w Archiwum Państwowym w Poznaniu była zatrudniona od 1 czerwca 1953 r. do 30 września 1990 r. (na różnych stanowiskach, w ostatnim okresie na  stanowisku starszego kustosza), a następnie na emeryturze w niepłynnym wymiarze czasu, jako kustosz, od 1 października 1990 do 18 kwietnia 1997 oraz od 1 października 1999 r. do 31 grudnia 2001 r.  Była członkiem założycielem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu.Przez ponad 45 lat pracy Pani Aleksandra Czarnecka wykonywała  bardzo ważne zadania dla prawidłowego działania naszego Archiwum. Początkowo zajmowała się opracowaniem zasobu archiwalnego, następnie obsługą pracowni naukowej i ewidencjonowaniem mikrofilmów oraz przede wszystkim kwerendami dla osób i instytucji zagranicznych. Nieprzemijającym dorobkiem Pani Aleksandry Czarneckiej jest czterotomowy „Katalog materiałów technicznych” (Poznań, 1978-1981).

Pogrzeb ś.p. Aleksandry Czarneckiej odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 9.30 na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.