Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach

Logo szukajwarchiwach.pl

W lipcu bieżącego roku serwis szukajwarchiwach.pl został zasilony kolejną porcją zdigitalizowanych materiałów. Kopie cyfrowe wykonane z dokumentów znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu wraz z Oddziałami wprowadzono do serwisu w liczbie 825 474. Zdigitalizowane zespoły z naszego zasobu stanowiły 46% wszystkich wprowadzonych dokumentów z archiwów z całej Polski, co niejako czyni nas „liderem” tej aktualizacji. Cieszymy się, że nasze materiały w tak dużym stopniu mogły zasilić Szukaj w Archiwach. Poniżej prezentujemy statystyki dotyczące zdigitalizowanych dokumentów dla każdego z oddziałów:

 

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu (centrala) – wprowadzono 52 zespoły w liczbie 546 933 skanów. Największy zdigitalizowany zespół (311 316 skanów) w tej aktualizacji to Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Poznaniu, w którym zeskanowano akta sądowe, sięgające pierwszej połowy XV wieku. Ponadto udostępniono akta Urzędów Stanu Cywilnego, Parafii Rzymskokatolickich, Ewangelickich i gmin żydowskich.
Zobacz: Zasób->Zasób on-line->Szukaj w Archiwach->Szukaj w Archiwach – Poznań

Oddział w Koninie – wprowadzono 19 zespołów w liczbie 34 987 skanów. Oprócz licznych akt metrykalnych i stanu cywilnego udostępniono również z zespołu Akta miasta Uniejów Księgi (protokołów posiedzeń) Miejskiej Rady Narodowej w Uniejowie.
Zobacz: Zasób->Zasób on-line->Szukaj w Archiwach->Szukaj w Archiwach -Konin

Oddział w Pile – wprowadzono 35 zespołów w liczbie 229 161 skanów. Większość zdigitalizowanej dokumentacji pochodzi z Urzędów Stanu Cywilnego oraz dwu Parafii: Rzymskokatolickiej i Ewangelicko-Augsburskiej w Trzciance.
Zobacz: Zasób->Zasób on-line->Szukaj w Archiwach->Szukaj w Archiwach – Piła

Oddział w Gnieźnie – wprowadzono 19 zespołów w liczbie 14 391 skanów. Szczególnie interesujące wśród zdigitalizowanych materiałów mogą okazać się kroniki ze szkół powszechnych, katolickich i ewangelickich, które przechowuje Archiwum. Ponadto, z zasobu gnieźnieńskiego wprowadzono także akta gmin Kazimierz, Obrzycko i Pniewy.
Zobacz: Zasób->Zasób on-line->Szukaj w Archiwach->Szukaj w Archiwach – Gniezno

Zachęcamy do korzystania ze zdigitalizowanych zasobów i życzymy udanych poszukiwań!

 

 

28

Zdjęcie z kroniki szkolnej Publicznej Szkoły Powszechnej w Grabach. Zakończenie roku szkolnego 1948/49.

sygn. 92/420/0/-/1