Relacja z konferencji naukowej „100-lecie polskich archiwów państwowych”.

W dniach 18-19 października br. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskich archiwów państwowych”. Współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Poznaniu. Obrady rozpoczął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak. Tematy prezentowane w czasie konferencji dotyczyły przede wszystkim dziejów archiwów polskich po odzyskaniu niepodległości.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia (fot. M. Kaczmarek):

Wystawa i spacer historyczny w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie

plakat o wystawie 2Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie zaprasza na wystawę „Powstanie i działalność lokalnych władz w regionie konińskim w latach 1918-1921”. Zaprezentowane zostaną materiały archiwalne z zasobu Oddziału w Koninie obrazujące proces kształtowania się lokalnych władz administracji państwowej i samorządowej oraz ich działalności, m. in. w kontekście wydarzeń na zapleczu frontu w okresie wojny 1920 r.

Więcej „Wystawa i spacer historyczny w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie”