Relacja z konferencji naukowej „100-lecie polskich archiwów państwowych”.

W dniach 18-19 października br. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskich archiwów państwowych”. Współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Poznaniu. Obrady rozpoczął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak. Tematy prezentowane w czasie konferencji dotyczyły przede wszystkim dziejów archiwów polskich po odzyskaniu niepodległości.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia (fot. M. Kaczmarek):

Wystawa i spacer historyczny w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie

plakat o wystawie 2Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie zaprasza na wystawę „Powstanie i działalność lokalnych władz w regionie konińskim w latach 1918-1921”. Zaprezentowane zostaną materiały archiwalne z zasobu Oddziału w Koninie obrazujące proces kształtowania się lokalnych władz administracji państwowej i samorządowej oraz ich działalności, m. in. w kontekście wydarzeń na zapleczu frontu w okresie wojny 1920 r.

Więcej „Wystawa i spacer historyczny w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie”

Powstanie Wielkopolskie w moim archiwum rodzinnym

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dla archiwistów rodzinnych, pt. „Powstanie Wielkopolskie w moim archiwum rodzinnym”. 

Okazją do zorganizowania konkursu jest przypadająca w tym roku 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Archiwum Państwowe w Poznaniu chce uczcić to wyjątkowe wydarzenie również okolicznościową wystawą poświęconą Powstańcom Wielkopolskim. Na uroczystym otwarciu wystawy, archiwiści rodzinni biorący udział w konkursie, zostaną nagrodzeni upominkami i dyplomami.

Naszą intencją jest, aby archiwiści rodzinni pochwalili się swoimi materiałami i pamiątkami po swoich przodkach czy krewnych uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim. Każdy biorący udział w konkursie może wybrać z domowego archiwum trzy obiekty, których kopie wraz z krótkim opisem powinien przesłać na adres pocztowy Archiwum lub na adres e-mailowy: konkurs@poznan.ap.gov.pl w terminie do 12 listopada 2018 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym tutaj.

 

Kombatanci powstania wielkopolskiego - 4090

Kombatanci Powstania Wielkopolskiego w obiektywie Stanisława Wiktora, 18.12.1974 r.
źródło: CYRYL_1_1974_213_0010