„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki” – konferencja naukowa

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
i Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na
konferencję naukową

 „Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”
Poznań, 18-19 listopada 2021

AKTUALIZACJA

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję został wydłużony do 20 sierpnia 2021 r. 

Ponadto, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, informujemy, że obrady odbędą się w formie on-line, za pośrednictwem MS Teams.

Więcej „„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki” – konferencja naukowa”

Komunikat o funkcjonowaniu pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku z okolicznością unieważnienia kolejnego zapytania ofertowego dotyczącego prac remontowych w centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu (sanitariat przyległy do pracowni naukowej) i koniecznością wyłonienia innego wykonawcy, kolejny raz ulega zmianie wcześniej ogłoszony termin zamknięcia pracowni naukowej w Poznaniu.

Tak, więc pracownia naukowa w Poznaniu będzie nadal czynna od 9 do 27 sierpnia 2021 r. (godz. 9.00 – 13.00).

Według skorygowanego harmonogramu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 30 sierpnia do 1 października 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem.
Ponadto, w nawiązaniu do poprzedniego komunikatu przypominamy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Oddziału w Gnieźnie (pomieszczenia czytelni i pracowni naukowej) nastąpiło czasowe zamknięcie pracowni naukowej w Gnieźnie. Według ustalonego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 19 lipca do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).

Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

Komunikat o funkcjonowaniu pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku z okolicznością unieważnienia kolejnego zapytania ofertowego dotyczącego prac remontowych w centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu (sanitariat przyległy do pracowni naukowej) i koniecznością wyłonienia innego wykonawcy, ulega zmianie wcześniej ogłoszony termin zamknięcia pracowni naukowej w Poznaniu.

Tak, więc pracownia naukowa w Poznaniu będzie nadal czynna od 19 lipca do 6 sierpnia 2021 r. (godz. 9.00 – 13.00).

Według skorygowanego harmonogramu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 9 sierpnia do 3 września 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem.
Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Oddziału w Gnieźnie (pomieszczenia czytelni i pracowni naukowej) nastąpi czasowe zamknięcie pracowni naukowej w Gnieźnie. Według ustalonego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 19 lipca do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).

Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

100. rocznica wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie – fotorelacja

10 lipca br. w Koninie odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w mieście. 

W niedzielę 10 lipca 1921r. w Koninie przebywał z kilkugodzinną wizytą Naczelnik Państwa i Pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Głównym powodem wizyty był udział w uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru 18 Pułkowi Piechoty, którego garnizonem był wówczas Konin. – wspomina Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie.

Z okazji 100-lecia powstała książka „Dzień historyczny. Wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie”, której autorem jest dr Piotr Grzelczak, urodzony w Koninie historyk i pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Książka została zaprezentowana podczas sobotniego spotkania w sali UM. Publikacja zawiera kilkadziesiąt zdjęć wraz z opisem sytuacji i atmosfery związanej z przyjazdem Naczelnika Państwa do naszego miasta.

Zaproszeni goście złożyli także kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przed konińskim ratuszem oraz pod krzyżem na błoniach przy Wale Tarejwy.

Obchody zakończyły się koncertem Orkiestry Dętej PAK KWB Konin oraz pokazem historycznych zdjęć na budynku urzędu.  

Organizatorami obchodów 100. rocznicy wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie byli: Miasto Konin, Poznański Odział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Okręgowe w Koninie.

Fotografie: www.konin.pl, Towarzystwo Przyjaciół Konina
Źródło: www.konin.pl