Komunikat o funkcjonowaniu czytelni Archiwum Państwowego w Poznaniu i oddziałów

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym przyrostem zakażeń COVID-19 i rozszerzeniem obostrzeń w strefach żółtych na terenie całego kraju oraz objęciem obszaru miasta Poznania i powiatu poznańskiego strefą czerwoną, kierując się zaleceniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (pismo z 14.10.2020 r., znak: DOA.0111.2.2020) informujemy, że od 19 października 2020 r. do odwołania Archiwum Państwowe w Poznaniu ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum. 

Tak, więc bardzo prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu. Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres archiwum@poznan.ap.gov.pl a także gniezno@poznan.ap.gov.pl, konin@poznan.ap.gov.pl, pila@poznan.ap.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy urzędu, od 7.00 do 15.00, w siedzibie przy ul. 23 Lutego 41/43 w Poznaniu, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.

Ponadto informujemy, że od dnia 19 października 2020 r. czytelnia w Archiwum w Poznaniu będzie zamknięta do odwołania. 

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie. 

Czytelnie Oddziałów w Koninie, Pile i Gnieźnie pozostają otwarte. Informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid-19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się ze zaktualizowanymi zasadami udostępniania materiałów archiwalnych w Pracowniach Naukowych Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach: www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.szukajwarchiwach.pl.

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wernisaż wystawy „Ze znakiem palmy i półksiężyca. Pułk Ułanów Karpackich 1940-2020” – Poznań, 26 września 2020

26 września w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, Oddział Muzeum Narodowego  otwarto wystawę „Ze znakiem palmy i półksiężyca. Pułk Ułanów Karpackich 1940-2020”. Wystawa upamiętnia dzieje Dywizjonu Rozpoznawczy Brygady Strzelców Karpackich, który obchodzi 80 rocznicę utworzenia. Na otwarciu obecny był również przedstawiciel Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wystawę w gmachu Muzeum Wojskowego można oglądać do 7 marca 2021 r.  W trakcie zwiedzania wystawy rekomendujemy zachowanie środków ostrożności w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Projekt edukacyjno-popularyzacyjny „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”

13 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbył się wykład Jerzego Łojki pt. Europejczyk i Wielkopolanin. Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza, przybliżający postać znanego doktora medycyny i filozofii, jednego z największych dobrodziejów Uniwersytetu Krakowskiego, fundatora dwóch katedr – anatomii i farmacji, czyli botaniki lekarskiej oraz ogrodu botanicznego, zmarłego w 1607 r.
Podczas wykładu zaprezentowano nowe źródła archiwalne, które odnalazł nieżyjący już Janusz Sobczyński, autor biografii Zemełki. Ponadto wyeksponowano rolę wdowy po zmarłym dobrodzieju w realizacji przedsięwzięć małżonka.
Wykład przybliżył postać człowieka, który nowoczesne rozwiązania w medycynie stosowane na Uniwersytecie w Padwie już w XVI w., (gdzie obronił doktorat w 1575 r.), przenosi na grunt polski. Wystąpienie jest dostępne na stronach internetowych Archiwów Państwowych w Kaliszu i Poznaniu oraz Telewizji Warta.
Wykład jest elementem projektu popularyzacyjnego pt. „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w 2020 r.