Więcej o: Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”

Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”

 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 – priorytet digitalizacja”. Konkurs, podobnie jak poprzedni – „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji pozarządowych, które zajmują się gromadzeniem materiałów archiwalnych np.: dokumentów, fotografii i nagrań oraz prowadzą działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesłane oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Komisję Konkursową, a pod względem merytorycznym przez ekspertów powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Termin nadsyłania wniosków mija 8 lipca 2016 r. o godz. 16.00. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej o: Nowa wersja strony

Nowa wersja strony

Szanowni Państwo,

1 lipca br. strona Archiwum Państwowego w Poznaniu zmieniła się. Zmian dokonano nie tylko w szacie graficznej czy menu, ale przede wszystkim dostosowano ją w myśl zasady „Strona Internetowa bez barier”. Przygotowany projekt powstał dzięki Fundacji Widzialni, która realizuje projekt Polska Akademia Dostępności. Tym samym strona została dostosowana do wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie (WCAG 2.0).

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag i propozycji drogą elektroniczną (adres: mserdynski@poznan.ap.gov.pl). W następnym tygodniu opublikujemy ankietę dotyczącą m.in. wyglądu i sposobie poruszania się po nowej stronie internetowej. Już teraz dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pomoc w unowocześnieniu strony Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Więcej o: Dokument z 1153 r z na Krajowej Liście Unesco

Dokument z 1153 r z na Krajowej Liście Unesco

Najstarszy dokument w polskich archiwach państwowych z 1153 r. – akt fundacji i uposażenia klasztoru cystersów w Łeknie wpisany na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Sukcesem zakończyły się zabiegi Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie o wpisanie dokumentu Zbiluta z 1153 r. (aktu fundacji i uposażenia klasztoru cystersów w Łeknie pod Wągrowcem) na prestiżową Krajową Listę programu UNESCO „Pamięć Świata”. Komitet Krajowy Programu UNESCO Pamięć Świata, oprócz ww. dokumentu wyróżnił jeszcze 10 innych obiektów pochodzących z archiwów i bibliotek Warszawy, Krakowa, Gniezna, Gdańska i Torunia. Z Wielkopolski na listę wpisano „Spór o Morskie Oko” (zbiór dokumentów przechowywanych w PAN Bibliotece Kórnickiej).

Więcej „Dokument z 1153 r z na Krajowej Liście Unesco”

Więcej o: Poznański Czerwiec 1956 – w 60 rocznicę

Poznański Czerwiec 1956 – w 60 rocznicę

21 czerwca 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

Archiwum Państwowe w Poznaniu biorąc czynny udział w obchodach rocznicy, zorganizowało wystawę „Poznański Czerwiec 1956”, prezentującą materiały źródłowe do dziejów wydarzeń czerwcowych, przechowywane we własnym zasobie.

Zapraszając Państwa na wystawę, uprzejmie informuje, iż zostanie ona otwarta w dniu 24 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 14.00. Wystawa posiada dwie odsłony. W holu Archiwum prezentowane są oryginalne eksponaty, pochodzące z zasobu. Przygotowano również plenerową wersję wystawy, prezentowaną przed budynkiem Archiwum. Więcej „Poznański Czerwiec 1956 – w 60 rocznicę”