Nominacje do nagrody im. Prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

stanisław_nawrockiW poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.
Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody:
w kategorii nagroda główna:
•    ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej),
w kategorii nagroda dla młodego archiwisty:
•    dr Magdalenę Heruday-Kiełczewską (Zakład Archiwistyki IH UAM),
w kategorii za całokształt dorobku archiwalnego:
•    Jolantę Niezborałę (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
Ponadto Kapituła wnioskuje o wyróżnienie p. Edytę Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu) oraz p. Marka Szczepaniaka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie). Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu w czerwcu 2019 r. w związku z uroczystościami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.
Przypomnijmy, Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została powołana 2017 r.

Dyplom uznania dla Archiwum Państwowego w Poznaniu za realizację projektu objętego Patronatem ERDK 2018

Archiwum Państwowe w Poznaniu otrzymało Dyplom Uznania, od Międzynarodowego Centrum Kultury – Polskiego Koordynatora Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 za „Zaangażowanie i wkład w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego poprzez realizację projektu objętego patronatem ERDK 2018”. Archiwum wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie i Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu zorganizowało w dniu 12 czerwca 2018 r. Elektroniczny warsztat „Przeszłość wpisana w krajobraz. Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski (do schyłku XVIII w.)”. W warsztatach uczestniczyli pracownicy archiwów, bibliotek i muzeów z terenu Wielkopolski.

Więcej nt. warsztatu

dyplom

 

Ważny komunikat w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Z przyczyn technicznych, na przełomie 2018 i 2019 roku, Archiwum Państwowe w Poznaniu musiało zmienić platformę Biuletynu Informacji Publicznej. Przeniesienie dokumentów ze starej platformy na nową zakłóciło ich ułożenie chronologiczne, za wynikające z tego niedogodności przepraszamy..

Jednocześnie informujemy, iż pozostała dokumentacja dotycząca zakończonych postępowań o zamówienia publiczne zostanie będzie sukcesywnie dodana do archiwum na nowej platformie.

Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.