Program konferencji „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”

th_plakatArchiwum Państwowe w Poznaniu uprzejmie informuje, iż 29 października 2020 r. odbędzie się konferencja pt. „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”. Konferencja jest elementem projektu, którego celem jest popularyzacja wiedzy źródłowej zawartej w zasobie Archiwum, świadczącej o działalności cudzoziemców w przedrozbiorowej Wielkopolsce.

Niestety, w związku z przyrostem zakażeń COVID-19 i rozszerzeniem obostrzeń w strefie czerwonej, w której znalazł się Poznań, kierując się zaleceniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, nie możemy zaprosić Państwa na salę konferencyjną, abyście osobiście mogli wysłuchać wystąpień zaproszonych gości.

Konferencja będzie natomiast transmitowana online na żywo na Facebooku Archiwum Państwowego w Poznaniu: https://www.facebook.com/APPoznan/

 

Program konferencji „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów
Miejsce: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu – Sala Konferencyjna
29 października 2020 r.

Otwarcie konferencji: godz. 10.00

Słowo wstępne: Ks. Roman Dworacki – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, dr Przemysław Wojciechowski – moderator z Archiwum Państwowego w Poznaniu

Marta Małkus (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Europejczyk we Wschowie. Wschowianin w Europie. Portret mieszkańców królewskiego miasta Wschowy zachowany w Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie.

Dr hab. inż. Przemysław Biskupski (Politechnika Poznańska – Wydział Architektury), Kształtowanie się krajobrazu Poznania do schyłku XVIII wieku

Ks. dr Rafał Rybacki (Archiwum Archidiecezjalne), Materiały archiwalne do dziejów miast biskupów i kapituły katedralnej w Poznaniu z okresu staropolskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Ok. godz. 12.00 – 12.45 Przerwa na kawę
 
Jerzy Łojko, Cudzoziemcy w miastach wielkopolskich (Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Kalisz, Kościan, Poznań). Zarys problematyki

Promocja płyty DVD „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów” – Henryk Krystek, Przemysław Wojciechowski

Wystawa plenerowa „Niezwykli od pokoleń. Rodzina Czekalskich w służbie Ojczyźnie”

th_ArchCZ_plakatW najbliższy piątek, 2 października 2020 r. otwarta zostanie wystawa plenerowa: „Niezwykli od pokoleń. Rodzina Czekalskich w służbie Ojczyźnie”. Ekspozycję przygotowało Archiwum Państwowe w Poznaniu w ramach ogólnopolskiego projektu archiwów państwowych Archiwa Rodzinne Niepodległej.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 2 października 2020 r. o godz. 16:00 przed budynkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu, przy ulicy 23 Lutego 41/43. Ekspozycję oglądać będzie można do 30 listopada 2020 r.

Wystawa ukazuje historię i działalność edukacyjną, zawodową i patriotyczną Rodziny Czekalskich na podstawie zachowanego Archiwum Rodzinnego, które zostało przekazane przez Pana prof. dr hab. n. med. Stanisława Czekalskiego do zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu. Ekspozycja obejmuje 12 plansz, ukazujących darczyńcę  Profesora Stanisława Czekalskiego wraz z Jego dziadkami, Apolinarym Antonim Józefem Czekalskim i Nimfą Józefą z Zawadzkich Czekalską oraz rodzicami Józefem Stanisławem Czekalskim i Anną z Gadomskich Czekalską.

Na wystawie będzie można zobaczyć unikalne dokumenty ukazujące wykształcenie członków Rodziny oraz o ich niezwykłą pracę zawodową. Pojawią się również zachowane materiały potwierdzające ich twórczość i pasje. Ale przede wszystkim są zamieszczone dowody świadczące o ich działalności niepodległościowej. Dokumenty i listy mówiące o zsyłce w głąb Rosji Apolinarego Józefa i Nimfy Józefy Czekalskich wraz z dziećmi oraz o udziale w wojnie polsko-bolszewickiej Józefa Stanisława Czekalskiego. Mimo trudnych dziejów Rodziny, wszystkie wydarzenia uzupełniają zachowane fotografie z tamtych lat.

Wystawie plenerowej towarzyszyć będzie ekspozycja wirtualna na stronie http://poznan.ap.gov.pl. Oprócz plansz będzie można również obejrzeć i posłuchać wspomnień Profesora Stanisława Czekalskiego.

Niniejsza wystawa jest też – zapewne nie współmierną do zasług – formą podziękowania dla Darczyńcy i Jego Rodziny. Mamy także nadzieję, że będzie również przykładem, a zarazem zachętą dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem i prowadzeniem archiwów rodzinnych.

Komunikat dotyczący udostępniania materiałów archiwalnych z magazynu na ulicy Stawnej.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia pilnych i koniecznych prac związanych z remontem klatki schodowej w wynajmowanym magazynie zewnętrznym, usytuowanym przy ul. Stawnej 10 w Poznaniu, od 7 do 18 września 2020 r., nie będą udostępniane materiały archiwalne przechowywane w tym magazynie. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o zrozumienie.

Wznowienie udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż Archiwum Państwowe w Poznaniu od 15 czerwca 2020 r. wznawia udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach pracowni naukowych. W centrali Archiwum w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile czytelnie będą otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

W czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązują szczególne zasady obsługi PP. Użytkowników, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa, a także nowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach. Przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Poznaniu lub Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile, prosimy o zapoznanie się odpowiednio z poniższymi dokumentami:

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii.

 Najistotniejsze zmiany dotyczą wymogów przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (m.in. zajęcia wskazanego miejsca w czytelni, używanie środków odkażających, zachowania odstępów, noszenia maseczek) oraz ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w czytelniach:
– czytelnia Archiwum Państwowego w Poznaniu – 4 osoby + 1 (czytnik mikrofilmów),
– czytelnia Oddziału w Gnieźnie                                 – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Koninie                                   – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Pile                                          – 2 osoby.

 

REZERWACJA WIZYTY W CZYTELNIACH ARCHIWUM

W celu skorzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu należy zarezerwować dzień i godzinę wizyty poprzez aplikację „REZERWACJA WIZYTY w Pracowniach AP Poznań oraz oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile”.

Rezerwacji należy dokonać co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej wizyty. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie akceptacji rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.

Ponadto informujemy, iż Archiwum będzie realizowało zamówienia na udostępniane materiały przesłane wyłącznie w formie rewersu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Archiwum.