Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Okładka katalogu wystawy "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!Z okazji 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz obchodów, po raz pierwszy nowo ustanowionego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Archiwum Państwowe w Poznaniu udostępniło przed swoim gmachem głównym wystawę plenerową pt. „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz! Dokumenty Powstania Wielkopolskiego”.

Pierwotna wersja wystawy, w scenografii 6 słupów ogłoszeniowych, została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu w 2018 r. z okazji wpisania Dokumentów Powstania Wielkopolskiego na Krajową Listę programu UNESCO Pamięć Świata oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a także wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wystawa ta, ciesząca się wielkim zainteresowaniem, gościła wcześniej w gmachu Sejmu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie Wielkopolski.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane, między innymi wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera.

Kuratorkami wystawy są Pani Zofia Wojciechowska – st. kustosz Archiwum oraz Pani dr Magdalena Mrugalska-Banaszak – kierownik Muzeum Historii miasta Poznania. Projekt aranżacji wystawy został przygotowany przez plastyka – grafika, Pana Wawrzyńca Kozickiego.

Wystawę, składającą się z 24 plansz można oglądać do 7 lutego 2022 r. Towarzyszy jej wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie stronie.

Zapraszając Państwa do zwiedzenia naszej wystawy, zachęcamy także do odwiedzenia Cyfrowego Archiwum  Powstania Wielkopolskiego.

Katalog wystawy

Więcej „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!”

Forum archiwizacji polskiego Internetu

„Forum archiwizacji polskiego Internetu” to dwa dni ciekawych prelekcji i dyskusji dotyczących tego ważnego, chociażby z punktu widzenia zabezpieczenia tej części dziedzictwa dokumentacyjnego, zagadnienia. Liczymy, że efektem rozmów prowadzonych w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tematem, będzie wypracowanie kluczowych konkluzji dotyczących prawnych, metodycznych i technicznych warunków niezbędnych dla uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW, w szczególności wytwarzanych przez sektor publiczny.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy znakomitych gości z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli archiwów, bibliotek i instytucji już z sukcesem wdrażających narodowe archiwa WWW.

Baner nowy 28.10v4_1

Więcej „Forum archiwizacji polskiego Internetu”

Wznowienie działalności czytelni w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustalonym planem, do 31 października 2021 r. zostaną zakończone prace remontowe w budynku centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu. W związku z tym czytelnia pracowni naukowej wznowi działalność.

Pracownia naukowa w Poznaniu będzie czynna
od 2 listopada 2021 r., w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa. W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu „Ogólne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu”. W przypadku wzrostu zakażeń i wprowadzenia dodatkowych obostrzeń warunki udostępniania mogą ulec zmianie.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: szukajwarchiwach.gov.pl i szukajwarchiwach.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.