Wystawa plenerowa „65. Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956”

21 czerwca 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało wystawę plenerową dla upamiętnienia 65. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wykorzystane i zaprezentowane przez Archiwum materiały źródłowe zaczerpnięto m.in. ze zgromadzonej dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, ze Zbioru Fotokopii i Kserokopii materiałów dot. ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r. z Archiwum Zarządu Spółdzielni Pracy Universum w Poznaniu oraz na postawie spuścizny dr. Andrzeja Choniawki – historyka i kustosza Archiwum Państwowego w Poznaniu.
plakat_czerwiec_th
Zgromadzone w spuściznie materiały, nawiązują do opisów, wspomnień oraz relacji ówczesnych uczestników Poznańskiego Czerwca, ukazując nam szczególne znaczenie tego pamiętnego okresu w dziejach naszego miasta i kraju. Dzięki udostępnieniu przez Archiwum IPN Oddział w Poznaniu, Archiwum Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, portalu CYRYL oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, zostały także zaprezentowane na ekspozycji, zachowane z tamtego czasu fotografie.
Zapraszamy na wystawę plenerową przed gmachem Archiwum oraz w formie wirtualnej na: www.poznan.ap.gov.pl.
Zachęcamy także do obejrzenia krótkiego spotu, promującego wystawę plenerową oraz do zapoznania się z jej scenariuszem i planszami.

 

Zamknięcie pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż od 5 do 31 lipca br. pracownia naukowa w naszym Archiwum w Poznaniu będzie nieczynna z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach sanitariatu przyległego do czytelni i pracowni naukowej. Od 2 sierpnia br. do odwołania pracownia naukowa w Poznaniu będzie czynna od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Ponadto informujemy, że także w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych
w budynku Oddziału w Gnieźnie nastąpi czasowe zamknięcie pracowni naukowej w Gnieźnie. Według wstępnego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 5 do 31 lipca 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem,
o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie szukajwarchiwach.gov.pl

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu:poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).
Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

Wznowienie udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż Archiwum Państwowe w Poznaniu od 17 maja 2021 r. wznawia udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach pracowni naukowych.

W centrali Archiwum w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile czytelnie będą otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

W czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązują szczególne zasady obsługi PP. Użytkowników, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa, a także nowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach. Przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Poznaniu lub Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile, prosimy o zapoznanie się odpowiednio z poniższymi dokumentami:

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii.

Najistotniejsze zmiany dotyczą wymogów przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (m.in. zajęcia wskazanego miejsca w czytelni, używanie środków odkażających, zachowania odstępów, noszenia maseczek) oraz ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w czytelniach:

– czytelnia Archiwum Państwowego w Poznaniu – 4 osoby + 1 (czytnik mikrofilmów),
– czytelnia Oddziału w Gnieźnie       – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Koninie         – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Pile               – 2 osoby.

REZERWACJA WIZYTY W CZYTELNIACH ARCHIWUM

W celu skorzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu należy zarezerwować dzień i godzinę wizyty poprzez aplikację REZERWACJA WIZYTY w Pracowni AP Poznań oraz oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile.

Rezerwacji należy dokonać co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej wizyty. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie akceptacji rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.

Ponadto informujemy, iż Archiwum będzie realizowało zamówienia na udostępniane materiały przesłane wyłącznie w formie rewersu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Archiwum.

Wystawa plenerowa „Rodzinne drogi do Niepodległej” 9 czerwca 2021 roku

Archiwum Państwowe w Poznaniu, w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, zrealizowało kolejną wystawę plenerową pod tytułem: „Rodzinne drogi do Niepodległej”. Tym razem zaprezentowane zostały materiały archiwalne przekazane do zasobu Archiwum przed akcją „Zostań rodzinnym archiwistą!”. W ten sposób chcieliśmy uhonorować ludzi, którzy poprzez swoją pracę i udział w walkach, przyczynili się do budowania Ojczyzny. Ludzi, których nazwisk nie zna się powszechnie, ale których życie nie było zwyczajne. Zwykli, ale jednocześnie niezwykli, cisi bohaterowie swoich czasów.

Więcej „Wystawa plenerowa „Rodzinne drogi do Niepodległej” 9 czerwca 2021 roku”