Międzynarodowy Dzień Archiwów 2021

Szanowni Państwo,

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od wielu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.

Archiwum Państwowe w Poznaniu po raz wtóry zamierza aktywnie wziąć udział w akcji promocyjnej związanej z uczczeniem Międzynarodowego Dnia Archiwów. Jednak w związku z ograniczeniami, w stosunku do lat poprzedzających pandemię, przygotowano znacznie mniej wydarzeń, które w tym roku ograniczyły się do trzech wystaw oraz gali wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

01_zal_1_MDA w Poznaniu_plakat 2021-1Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń: Więcej „Międzynarodowy Dzień Archiwów 2021”

Informacja o funkcjonowaniu pracowni naukowych w AP Poznań i w oddziałach zamiejscowych

Szanowni Państwo,

W związku ze znaczącym wzrostem zakażeń COVID – 19 na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce, informujemy, że

od 22 marca 2021 r. do odwołania
czytelnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu
oraz Oddziałach Zamiejscowych w Gnieźnie, Koninie i Pile
będą zamknięte dla PP. Użytkowników.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie. Jednocześnie informujemy, iż złożone rewersy na anulowane terminy wizyt w najbliższych dwóch tygodniach, będzie trzeba złożyć ponownie po otwarciu czytelni, o czym będziemy Państwa informować w odrębnych komunikatach zamieszczanych na naszej stronie internetowej (www.poznan.ap.gov.pl).
Przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych
w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach: szukajwarchiwach.gov.pl i www.szukajwarchiwach.pl.
Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji
o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany
i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).
Informujemy także, iż w trosce o Państwa zdrowie nadal utrzymujemy ograniczoną bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.
Tak, więc bardzo prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej
i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu. Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres archiwum@poznan.ap.gov.pl a także gniezno@poznan.ap.gov.pl, konin@poznan.ap.gov.pl, pila@poznan.ap.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w dni robocze, od godz. 8.00 do godz. 14.00, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.