Zmiana adresu siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze wyrok z 13 listopada 2018 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2018 r., na mocy którego zostało uchylone zarządzenie zastępcze nr KN-L.4102.35.2017.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por. Janiny Lewandowskiej, w dotychczasowym adresie głównej siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu nazwa „ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43” zostaje zastąpiona nazwą: „ul. 23 Lutego 41/43”. Pozostałe dane adresowe pozostają bez zmian. W związku z powyższym aktualne dane adresowe przedstawiają się następująco:

Archiwum  Państwowe  w  Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43,
60-967 Poznań
Tel. 61 852-46-01, faks: 61 851-73-10
E-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl

Dokumenty Powstania Wielkopolskiego na wystawie w Sejmie

KATALOG_popr_31.10_1Wpisanie Dokumentów Powstania Wielkopolskiego na Krajową Listę programu UNESCO Pamięć Świata, jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego były bardzo dobrym powodem zorganizowania w holu Sejmu RP, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, okolicznościowej wystawy, na której zostały zaprezentowane w ciekawej i interesującej formule, między innymi wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera.
Wystawę, pt. „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!. Dokumenty Powstania Wielkopolskiego” można było obejrzeć w holu Sejmu na I piętrze od 19 do 25 listopada. Od 28 listopada br. wystawę tę będzie można zobaczyć w Poznaniu w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w 2019 roku zaplanowano „objazd” wystawy do kilku wybranych ośrodków na terenie Wielkopolski i kraju.

 

 

 

Więcej „Dokumenty Powstania Wielkopolskiego na wystawie w Sejmie”

Fotorelacja z XI spotkania z cyklu Popołudnie z dokumentem „100 lat niepodległości. 100 rocznica powstania wielkopolskiego”

Fotorelacja z XI spotkania z cyklu Popołudnie z dokumentem „100 lat niepodległości. 100 rocznica powstania wielkopolskiego”

XI „Popołudnie z dokumentem” rozpoczęło się 23 listopada 2018 r. przed gmachem Archiwum Państwowego w Poznaniu o godz. 13.00 otwarciem wystawy plenerowej „Pierwsze dni niepodległości”. Wśród gości obecni byli: dr Henryk Niestrój, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Grzegorz Nowik – z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, o. dr Michał Baranowski, sekretarz kapituły Zgromadzenia Franciszkanów Konwentualnych w Poznaniu, Maciej Gajewski, dyrektor Departamentu Organizacji i Udostępniania NDAP, przedstawiciele muzeów poznańskich (Archeologicznego, Niepodległości, Wojskowego), dr hab. Rafał Reczek, dyrektor IPN Oddział w Poznaniu, Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz członkowie Towarzystwa Heraldyczno-Genealogicznego w Poznaniu.

Więcej „Fotorelacja z XI spotkania z cyklu Popołudnie z dokumentem „100 lat niepodległości. 100 rocznica powstania wielkopolskiego””

Fotorelacja z otwarcia wystawy „Ku Niepodległej. Nasi przodkowie na drodze do niepodległości”.

W dniu 16 listopada br. w Archiwum Państwowym w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ku Niepodległej. Nasi przodkowie na drodze do niepodległości”. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się potomkowie i krewni Powstańców Wielkopolskich i uczestników Wielkiej Wojny. Ponadto w czasie uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu pt. „Powstanie Wielkopolskie w moim archiwum rodzinnym”.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie!