Nominacje do nagrody im. Prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

stanisław_nawrockiW poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.
Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody:
w kategorii nagroda główna:
•    ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej),
w kategorii nagroda dla młodego archiwisty:
•    dr Magdalenę Heruday-Kiełczewską (Zakład Archiwistyki IH UAM),
w kategorii za całokształt dorobku archiwalnego:
•    Jolantę Niezborałę (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
Ponadto Kapituła wnioskuje o wyróżnienie p. Edytę Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu) oraz p. Marka Szczepaniaka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie). Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu w czerwcu 2019 r. w związku z uroczystościami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.
Przypomnijmy, Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została powołana 2017 r.

Dyplom uznania dla Archiwum Państwowego w Poznaniu za realizację projektu objętego Patronatem ERDK 2018

Archiwum Państwowe w Poznaniu otrzymało Dyplom Uznania, od Międzynarodowego Centrum Kultury – Polskiego Koordynatora Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 za „Zaangażowanie i wkład w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego poprzez realizację projektu objętego patronatem ERDK 2018”. Archiwum wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie i Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu zorganizowało w dniu 12 czerwca 2018 r. Elektroniczny warsztat „Przeszłość wpisana w krajobraz. Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski (do schyłku XVIII w.)”. W warsztatach uczestniczyli pracownicy archiwów, bibliotek i muzeów z terenu Wielkopolski.

Więcej nt. warsztatu

dyplom

 

Ważny komunikat w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Z przyczyn technicznych, na przełomie 2018 i 2019 roku, Archiwum Państwowe w Poznaniu musiało zmienić platformę Biuletynu Informacji Publicznej. Przeniesienie dokumentów ze starej platformy na nową zakłóciło ich ułożenie chronologiczne, za wynikające z tego niedogodności przepraszamy..

Jednocześnie informujemy, iż pozostała dokumentacja dotycząca zakończonych postępowań o zamówienia publiczne zostanie będzie sukcesywnie dodana do archiwum na nowej platformie.

Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.

Inauguracja portalu i strony o Powstaniu Wielkopolskim oraz prezentacja wydawnictw – Warszawa, 28 grudnia 2018

baner-szroko

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z wieloma instytucjami przygotował portal internetowy poświęcony temu ważnemu wydarzeniu „powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl” (link aktywny od 28 grudnia 2018 r. od godz. 17:00). Ideą portalu jest edukowanie, propagowanie i upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego. Jego ważną zaletą będzie otwarta formuła i uzupełnianie informacji poprzez zbieranie tekstów i materiałów z terenu całego województwa oraz zapraszanie do współpracy regionalistów, historyków i instytucji propagujących pamięć o Powstaniu.

Zaproszenie do współpracy przyjęło wielu uznanych historyków oraz najważniejsze instytucje będące depozytariuszami pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Jest wśród nich także Archiwum Państwowe w Poznaniu, które dla uczczenia tej jakże chlubnej karty w dziejach naszego narodu, przygotowało stronę pt. „Cyfrowe Archiwum Powstania Wielkopolskiego” (która będzie także dostępna od 28 grudnia 2018 r. od godz. 17:00). Strona ta zawiera „katalog” zgromadzonych w archiwach oraz w dużej części zdigitalizowanych i zamieszczonych w Internecie materiałów archiwalnych związanych z Powstaniem i jego uczestnikami. Katalog bazuje na opracowaniu, pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów” (Poznań, 2003) pod red. prof. Stanisława Sierpowskiego oraz indeksie rzeczowym opracowanym przez dr. Marka Rezlera, a także inwentarzach archiwalnych przygotowanych przez pracowników archiwów państwowych.

Więcej „Inauguracja portalu i strony o Powstaniu Wielkopolskim oraz prezentacja wydawnictw – Warszawa, 28 grudnia 2018”