Obchody 20 – lecia gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu.

W dniu 10 października w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji 20 – lecia gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu. Szeroko zakreślony temat „Gniezno w historii i w dokumencie” pozwolił na wciągnięcie do współpracy historyków, archiwistów, archeologów i regionalistów. W trakcie spotkania wygłoszono dziewięć referatów poświęconych dziejom Gniezna i jego okolic. Łukasz Kaczmarek, archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego mówił o ceramice z konstrukcji kamiennej, odkrytej na terenie gnieźnieńskiego zespołu grodowego.

Drugi wykład, zatytułowany „Krzyż obleczony w złoto. Na marginesie studiów nad uwiezionym z Gniezna przez Brzetysława złotym krucyfiksem. Uwagi wstępne na temat genezy i symboliki złotego krzyża” wygłosił prof. dr hab. Leszek Wetesko z IKE. Po nim wystąpiła starszy kustosz Zofia Wojciechowska z AP w Poznaniu, która wygłosiła w oparciu o osiemnastowieczny dokument wykład o zmianie ordynacji miejskiej i ustanowieniu dożywotnich urzędów miejskich w Gnieźnie. Dr Elżbieta Urbaniak przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących pracy i życia nauczycieli szkół parafialnych w archidiakonacie gnieźnieńskim w II połowie XVIII i w początkach XIX wieku. Krzysztof Zalaszewski omówił przekazy na temat „Mogiły Francuza”, znajdującej się na terenie Lasów Królewskich, niedaleko Dębówca, a prof. dr hab. Janusz Karwat przedstawił wydane przed 1939 rokiem wspomnienia, dotyczące Powstania Wielkopolskiego na ziemi gnieźnieńskiej. Marek Szczepaniak zapoznał słuchaczy z nowym źródłem archiwalnym wzbogacającym dotychczasową wiedzę o okolicznościach zajęcia Gniezna przez Armię Czerwoną w 1945 r. Ksiądz dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, nakreślił przyczynki do biografii wybranych żołnierzy wyklętych z oddziału podziemia niepodległościowego „Zielony Trójkąt”, który działał w okolicach Gniezna w latach 1945 – 1946. Jako ostatni na sesji wystąpił Krzysztof Borowiak z referatem na temat nieznanej dotychczas postaci Czesława Czerniejewskiego, gnieźnieńskiego konstruktora i artysty.
Sesji towarzyszyła wystawa przedstawiająca zachowane w aktach dziewiętnastowieczne rysunki architektoniczne i współczesny wygląd gnieźnieńskich domów mieszczańskich. W dniu obrad ukazała się publikacja zawierającą teksty wszystkich wygłoszonych podczas sesji referatów oraz katalog wystawy. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Zniszczenia w Oddziale w Gnieźnie

Nawałnica, jaka przeszła nad Polską w dniu 11 sierpnia 2017 r. wyrządziła wiele szkód. Jednym z bardziej dotkniętych przez żywioł miast wielkopolskich jest Gniezno. Zniszczeniu uległ między innymi budowana w sąsiedztwie naszego Oddziału nowa sala gimnastyczna. Poderwany i przeniesiony kilkadziesiąt metrów przez wichurę dach nowowybudowanej sali, spadając uszkodził fasadę, część opierzenie i kamerę monitoringu gnieźnieńskiego archiwum. Na szczęście, zasób nie uległ zniszczeniu i placówka działa normalnie. Wysokość materialna strat nie jest jeszcze oszacowana.

Konferencję naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP zapraszają na konferencję naukową  „Metodyka i standardy  opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby” (Poznań, 19-20  X 2017).
 
Miejsce obrad:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Historicum, ul. Umultowska 89 D (Morasko), Poznań

Więcej „Konferencję naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby””

Wystawa „Ludwik Karpiński 1883 – 1947 kupiec i przemysłowiec gnieźnieński”

Sławomir Krzyśka oraz Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna i Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie mają zaszczyt zaprosić na wystawę pt. Ludwik Karpiński 1883 – 1947 kupiec i przemysłowiec gnieźnieński. Wystawa będzie czynna w dniach od 12 czerwca do 24 lipca w godzinach od 700 do 1600 w bibliotece przy ulicy Staszica 12a w Gnieźnie.