Informacja o czasie realizacji kwerend

Archiwum Państwowe w Poznaniu informuje, że aktualnie czas oczekiwania na realizację zleconych kwerend tematycznych wynosi około 2 miesięcy. Ze względu na dużą ilość zleceń i bardzo ograniczone możliwości kadrowe czas oczekiwania może być dłuższy.

JN

Konferencja naukowa „Cossalin ad Fntes czyli o 750-leciu raz jeszcze…”

W dniu 21 października odbyła się w Koszalinie współorganizowana przez tamtejsze Archiwum Państwowe, Politechnikę Koszalińską i Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej konferencja naukowa „Cossalin ad Fntes czyli o 750-leciu raz jeszcze…”. Wśród wygłoszonych referatów znalazł się materiał przygotowany i przedstawiony przez kierownika gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka zatytułowany „Ludność powiatu gnieźnieńskiego osiedlająca się na Ziemi Koszalińskiej w 1945 r. w świetle poznańskich i gnieźnieńskich źródeł archiwalnych”.

Więcej „Konferencja naukowa „Cossalin ad Fntes czyli o 750-leciu raz jeszcze…””

Artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan w publikacji „The Great War. Insights and Perspectives

Frankfurckie Wydawnictwo Petera Langa wydało przygotowaną przez Uniwersytet Łódzki i Archiwum Państwowe w Łodzi publikację „The Great War. Insights and Perspectives”. Zawiera ona teksty niektórych wystąpień wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowej „Wielka wojna. W stulecie wybuchu”. Wśród wydanych w języku angielskim tekstów znalazł się również artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan pt. „World war from local perspective. School chronicles from the border areas of the Province of Posen (Prowincja Poznańska) as a source of information”.

Więcej „Artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan w publikacji „The Great War. Insights and Perspectives”

Tekst pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu w periodyku „Dobra Szkoła”

Od wiosny 2016 r. ukazuje się nowy, przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych dwumiesięcznik pt. „Dobra Szkoła”. W trzecim numerze pisma ukazał się artykuł „Przecież nie wypadłem sroce spod ogona. Uczeń szkoły podstawowej w archiwum państwowym”. Tekst, oparty o bogate doświadczenia i wieloletnią praktykę, przygotowany został przez gnieźnieńskich edukatorów-archiwistów z tamtejszego Oddziału – Grażynę Tyrchan i Marka Szczepaniaka.

Więcej „Tekst pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu w periodyku „Dobra Szkoła””