Komunikat o funkcjonowaniu pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku z okolicznością unieważnienia kolejnego zapytania ofertowego dotyczącego prac remontowych w centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu (sanitariat przyległy do pracowni naukowej) i koniecznością wyłonienia innego wykonawcy, ulega zmianie wcześniej ogłoszony termin zamknięcia pracowni naukowej w Poznaniu.

Tak, więc pracownia naukowa w Poznaniu będzie nadal czynna od 19 lipca do 6 sierpnia 2021 r. (godz. 9.00 – 13.00).

Według skorygowanego harmonogramu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 9 sierpnia do 3 września 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem.
Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Oddziału w Gnieźnie (pomieszczenia czytelni i pracowni naukowej) nastąpi czasowe zamknięcie pracowni naukowej w Gnieźnie. Według ustalonego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 19 lipca do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).

Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

Komunikat o funkcjonowaniu pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością unieważnienia zapytania ofertowego dotyczącego prac remontowych w centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu (sanitariat przyległy do pracowni naukowej) oraz w Oddziale w Gnieźnie (pomieszczenia czytelni i pracowni naukowej) i koniecznością wyłonienia innego wykonawcy (wykonawców), ulega zmianie wcześniej ogłoszony termin czasowego zamknięcia pracowni naukowej w Poznaniu i Gnieźnie.

Tak, więc pracownie naukowe w Poznaniu i Gnieźnie będą nadal czynne od 5 do 16 lipca 2021 r. (godz. 9.00 – 13.00).

Według wstępnego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 19 lipca do 13 sierpnia 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownie naukowe zostaną uruchomione przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).

Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

Wystawa plenerowa „65. Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956”

21 czerwca 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało wystawę plenerową dla upamiętnienia 65. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wykorzystane i zaprezentowane przez Archiwum materiały źródłowe zaczerpnięto m.in. ze zgromadzonej dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, ze Zbioru Fotokopii i Kserokopii materiałów dot. ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r. z Archiwum Zarządu Spółdzielni Pracy Universum w Poznaniu oraz na postawie spuścizny dr. Andrzeja Choniawki – historyka i kustosza Archiwum Państwowego w Poznaniu.
plakat_czerwiec_th
Zgromadzone w spuściznie materiały, nawiązują do opisów, wspomnień oraz relacji ówczesnych uczestników Poznańskiego Czerwca, ukazując nam szczególne znaczenie tego pamiętnego okresu w dziejach naszego miasta i kraju. Dzięki udostępnieniu przez Archiwum IPN Oddział w Poznaniu, Archiwum Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, portalu CYRYL oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, zostały także zaprezentowane na ekspozycji, zachowane z tamtego czasu fotografie.
Zapraszamy na wystawę plenerową przed gmachem Archiwum oraz w formie wirtualnej na: www.poznan.ap.gov.pl.
Zachęcamy także do obejrzenia krótkiego spotu, promującego wystawę plenerową oraz do zapoznania się z jej scenariuszem i planszami.

 

Życzenia wielkanocne 2021

 

Poznań, Wielkanoc 2021 r.

Drugi rok pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego przychodzi nam świętować w czasie pandemii. W naszych sercach nadal wiele niepokojów i lęków. Trwamy w zatroskaniu o zdrowie własne i naszych bliskich. Podobnie jak w roku ubiegłym, pokładamy nadzieję, że Zmartwychwstały Chrystus okaże nam łaskawość i z tego przedłużającego się zamętu  wyprowadzi wyczekiwane dobro. Niech więc te święta będą pełne wiary i nadziei w jak najszybszy powrót do normalności, gdy bez przeszkód, w zdrowiu i radości będziemy mogli się spotykać nie tylko przy wielkanocnym stole. Niech też świąteczny czas dobrze nastraja, napełnia pokojem i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Z  najlepszymi  życzeniami  i  pozdrowieniami  świątecznymi

Dyrekcja i Pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu

53.5411.0.241

Zdjęcie pisanek łużyckich, sygn. 53/5411/0/-/241