Wizyta Wicewojewody Wielkopolskiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu

9 czerwca 2016 r., w Międzynarodowy Dzień Archiwów, wizytę w Archiwum Państwowym w Poznaniu złożyła Pani Marlena Maląg – wicewojewoda Wielkopolski wraz z Panią Małgorzatą Tadrzak–Mazurek, sprawująca funkcję doradcy wicewojewody. Na początku spotkania, dyrektor Henryk Krystek zapoznał gości z historią Archiwum, jego zasobem oraz z przygotowaniami do rozbudowy i przebudowy gmachu głównego. Następnie w trakcie kilkunastu minutowego spaceru, zaprezentowano najstarsze i najcenniejsze materiały archiwalne oraz przybliżono działalność Pracowni Digitalizacji a także Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych.

Wizyta archiwistów z Częstochowy w Oddziale w Gnieźnie

W dniu 6 września 2015 r. gościła w gnieźnieńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu wycieczka archiwistów z Archiwum Państwowego w Częstochowie. Nasi goście zapoznali się dziejami i zasobem Oddziału oraz – z konieczności skrótowo – z historią i zabytkami Gniezna. Poza odwiedzinami w naszym Oddziale, w programie wycieczki znalazła się wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, zwiedzanie archikatedralnej bazyliki prymasowskiej i Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Pod koniec pobytu w naszym mieście goście, odbyli krótki spacer po pierwszej stolicy Polski, zapoznając się centrum starego miasta.

Więcej o: Zawiadomienie o przetargu

Zawiadomienie o przetargu

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) na rozbudowę budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu o skrzydło zlokalizowane na działce nr 25/3 Ark 14 Obr. Poznań. Planowany budynek ma stworzyć spójne zamknięcie od strony północnej i wschodniej istniejącego gmachu. W ramach przedmiotu zamówienia jest także renowacja i rekonstrukcja elewacji istniejącego budynku oraz częściowa przebudowa wnętrz w zakresie niezbędnym do funkcjonalnego połączenia z częścią projektowaną oraz dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów.
O środki finansowe na ww. rozbudowę i przebudowę, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Poznaniu zamierza zabiegać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014-2020.
Więcej „Zawiadomienie o przetargu”

Dar z Wielkiej Brytanii

Archiwum Państwowe w Poznaniu gościło w dniu 26 czerwca 2015 r. Państwo Marion i Dawida Krone z Wielkiej Brytanii. Małżeństwo Krone przekazało materiały pozostałe po Franciszku Ksawerym Sempińskim pradziadku Pani Marion. F. Sempiński to wieloletni nauczyciel na terenie Wielkopolski, a później Niemiec (m.in. Essen). Był stypendystą Towarzystwa Pomocy Naukowej kształcąc się w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studiując na Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej „Dar z Wielkiej Brytanii”