„Człowiek Roku 2013”. Nagroda dla Pana Marka Szczepaniaka

W sobotę, 25 stycznia w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka kultury w Gnieźnie odbyła się finałowa Gala 4. edycji Plebiscytu „Człowiek Roku”, organizowanego przez portal informacjelokalne.pl W sumie za prace w roku 2013 nagrodzono 14 laureatów, wśród których znalazł się kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie – Pan Marek Szczepaniak.

Plebiscyt miał dwie formy nagród: w kategoriach w których głosowali czytelnicy oraz Nagrody Specjalne, które przyznawała redakcja portalu. Podczas tegorocznej Gali przyznano trzy równorzędne Nagrody Specjalne. Więcej „„Człowiek Roku 2013”. Nagroda dla Pana Marka Szczepaniaka”

Archiwum Państwowe w Poznaniu zakończyło III edycję Programu KULTURA+

– 770 tys. skanów kartoteki mieszkańców Poznania dostępnych w Internecie

Archiwum Państwowe w Poznaniu, jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło digitalizację własnego zasobu już w 2006 r. Mając na celu intensyfikację zainicjowanych wówczas działań, w 2011 r. przystąpiło do ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Wieloletniego Kultura+, w ramach, którego zaplanowano do 2015 r. poddać skanowaniu materiały ewidencji ludności oraz akta metrykalne z terenu Wielkopolski z okresu XIX-XX wieku. Powyższa decyzja wynika z faktu, iż z roku na rok wzrasta liczba użytkowników i udostępnianych materiałów archiwalnych do badań genealogicznych. Ilość udostępnionych materiałów archiwalnych dla tych badań stanowi ok. 60 % całości udostępnień. Jest to wystarczająca przesłanka, aby podjąć dodatkowe działania związane z ułatwieniem dostępu do tego typu źródeł dla większej liczby badaczy. Stąd też plan intensyfikacji digitalizacji kartoteki ewidencji mieszkańców miasta Poznania oraz materiałów stanu cywilnego. Więcej „Archiwum Państwowe w Poznaniu zakończyło III edycję Programu KULTURA+”

Archiwalia Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich darem dla Archiwum Państwowego w Poznaniu

W dniu 2 września 2011 r. Pani Anna Elżbieta Zalewska, prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich przekazała w formie daru archiwalia wytworzone przez wspomniany Oddział w latach 2005-2010. Więcej „Archiwalia Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich darem dla Archiwum Państwowego w Poznaniu”