Wystawa pt. „Kolończycy. Nadrenia w Wielkopolsce. Galeria opatów w Sali Opackiej w klasztorze w Lądzie nad Wartą”

Wystawę planszową przygotowano już w 2020 r. w ramach projektu „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej. Europa Narodów”. Gościła najpierw w Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, obecnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu – w związku z Międzynarodowym TygodniemArchiwów. Nawiązuje również do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie, odbywającego się także w czerwcu 2022 r.

Plakat wystawy Kolończycy. Nadrenia w Wielkopolsce

Wystawa przedstawia galerię opatów, namalowaną przez brata Adama Swacha (1688-1747), franciszkanina pochodzącego z Czech. W klasztorze cysterskim w Lądzie nad Wartą przez cztery stulecia – od roku 1145 do 1551 – w konwencie dominowali bracia pochodzący z Kolonii, metropolitalnego miasta Nadrenii. Nadrenia to ojczyzna królowej Rychezy (zm. 1063), małżonki Mieszka II (zm. 1034) oraz matki Kazimierza Odnowiciela (zm. 1058). Jej szczątki, spoczywające w kościele katedralnym w Kolonii, są otaczane szczególną modlitwą w całej archidiecezji. Śladów świadczących o związkach z Polską można szukać w całej Nadrenii, m.in. w klasztorach fundowanych przez rodzinę królowej Rychezy, w Altenbergu, Heisterbach, w murach kolońskiego uniwersytetu, i wielu innych miejscach… Z katedry kolońskiej na całą Europę emanował kult Trzech Króli.

Opat Mikołaj Antoni Łukomski (zm. 1750) przygotowując się do jubileuszu 600.lecia fundacji przypomniał koloński okres w dziejach podległego mu opactwa. Wyrazicielem jego woli był właśnie sprowadzony z Poznania do Lądu, brat Adam Swach, który miał do dyspozycji rękopiśmienny katalog (obecnie przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu, zespół nr 1454: Klasztor cystersów w Bledzewie, sygn. 133) i na jego podstawie stworzył wspomnianą galerię obejmującą 37 wizerunków postaci wraz fundatorem, księciem Wielkopolskim, Mieszkiem III Starym (zm. 1202). Daleka od realiów historycznych zarówno w podpisach, jak i wizerunkach, galeria jest jednym z najcenniejszych dziel stworzonych przez Swacha latem 1722 r., a więc dokładnie 300 lat temu! Przy krzyżu niesionym przez św. Franciszka z Asyżu, w lewym dolnym rogu fresku, Adam Swach umieścił swój autoportret. Jego prace można do dziś podziwiać w kościołach w Poznaniu, Owińskach, Lądzie, Pyzdrach, Żerkowie, Kaliszu, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Jarosławiu, Krasnymstawie, Szamotułach, Wełnie. Tworzył również w Krakowie i Krośnie. Zmarł 13 stycznia 1747 r. w Poznaniu.

Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów – 2022

Kolekcja magnesów na lodówceZ okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie fotograficznym dla fotografów-amatorów, do Państwa interpretacji oddajemy dwa tematy – „Wakacje z przodkami” oraz „Dyskretny urok pamiątek”, na realizację prac i udział w konkursie chętne osoby mają czas do dnia 8 czerwca 2022 roku, do godziny 10, później swoich faworytów wskaże i nagrodzi jury konkursu oraz miłośnicy profilu Archiwum Państwowego w Poznaniu na portalu facebook.com. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni osobnym komunikatem. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (poniżej) i udziału w nim – nagrody czekają. Więcej „Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów – 2022”

Konferencja „Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań”

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum UAM mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową z okazji 50-lecia istnienia Zakładu Archiwistyki Wydziału Historii UAM „Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań”

Poznań, 24-25 listopada 2022 r.

W listopadzie 1972 roku powstał Zakład Archiwistyki UAM, którego założycielem i pierwszym kierownikiem był doc. dr hab. Franciszek Paprocki. Mijająca w tym roku 50 rocznica tych wydarzeń to szczególna okazja do świętowania i przypomnienia dotychczasowej historii poznańskiej archiwistyki. Będzie to również jeden z tematów konferencji, do uczestnictwa w której chcemy Państwa zachęcić. Pragniemy przybliżyć zagadnienia związane ze zmianami w kształceniu archiwistów w Polsce oraz udziału w tym procesie środowiska poznańskiego. W tworzeniu ośrodków kształcenia archiwalnego niepoślednią rolę odgrywały placówki archiwalne, stąd też do organizatorów konferencji należą, oprócz Zakładu Archiwistyki Wydziału Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum UAM.

Jednak w naszych planach mamy nie tylko świętowanie. Chcemy też po raz kolejny podjąć dyskusję na ważkie tematy. Proponujemy, aby w trakcie spotkania podjąć zagadnienie: Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań. Jeszcze w XIX wieku Paul Otlet i Henry La Fontaine, tworząc podstawy informacji naukowej i otwierając Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny, szukali dróg dla jak najsprawniejszego opracowania informacji o zasobach gromadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Wiele lat ich działań pozwoliło stworzyć niezwykłe centrum informacji, w którym postępujący rozwój nauki był szczegółowo opisywany i dokumentowany. Jako prekursorzy internetu, stanęli jednak wobec wyzwań, które przerosły możliwości nawet najbardziej światłych ludzi ich epoki. Wojny zahamowały rozwój planów stworzenia Mundaneum i sprawiły, że jedynie część tej niezwykłej dokumentacji trafiła do prywatnego mieszkania Paula Otleta. Po II wojnie światowej drogi archiwów i bibliotek nieodwołalnie się rozeszły. Różne potrzeby w zakresie gromadzenia, opracowania zbiorów i obsługi użytkowników sprawiły, że instytucje te z czasem wyraźnie oddzieliły pola swoich działań i zapomniały o tym, jak wiele je łączy.

Więcej „Konferencja „Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działań””

Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze poprawę sytuacji epidemicznej, Archiwum Państwowe w Poznaniu od 9 maja 2022 r. wprowadza zmiany
w udostępnianiu materiałów archiwalnych w centrali Archiwum w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile.

Zmiany dotyczą zwiększenia liczby użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w czytelniach:
– czytelnia Archiwum Państwowego w Poznaniu – 10 osób + 2 (czytnik mikrofilmów),
– czytelnia Oddziału w Gnieźnie                           – 7 osób,
– czytelnia Oddziału w Koninie                            – 7 osób,
– czytelnia Oddziału w Pile                                    – 7 osób.

Czytelnie będą otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w Poznaniu  w godz. 8.00 – 14.00, natomiast w Gnieźnie, Koninie i Pile w godz. 8.30 – 14.30.

Nadal prosimy o zachowanie szczególnych „zasad obsługi PP. Użytkowników”, z którymi prosimy się zapoznać przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Poznaniu lub Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile, dostępnych na naszej stronie internetowej (www.poznan.ap.gov.pl): Więcej „Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu”