Zamknięcie Pracowni Naukowej w dniach 27, 28 i 31 grudnia.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia skontrum w Pracowni Naukowej związanego z zakończeniem roku kalendarzowego i sprawozdawczego oraz serwisem technicznym czytników mikrofilmów, urządzenia skanującego oraz instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej
PRACOWNIA NAUKOWA od 27 do 31 grudnia 2018 r. będzie nieczynna.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Zapraszając Państwa do Pracowni Naukowej w dniu 2 stycznia 2019 r. życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w NOWYM 2019 ROKU.

Zmiana adresu siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze wyrok z 13 listopada 2018 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2018 r., na mocy którego zostało uchylone zarządzenie zastępcze nr KN-L.4102.35.2017.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por. Janiny Lewandowskiej, w dotychczasowym adresie głównej siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu nazwa „ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43” zostaje zastąpiona nazwą: „ul. 23 Lutego 41/43”. Pozostałe dane adresowe pozostają bez zmian. W związku z powyższym aktualne dane adresowe przedstawiają się następująco:

Archiwum  Państwowe  w  Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43,
60-967 Poznań
Tel. 61 852-46-01, faks: 61 851-73-10
E-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl

Dokumenty Powstania Wielkopolskiego na wystawie w Sejmie

KATALOG_popr_31.10_1Wpisanie Dokumentów Powstania Wielkopolskiego na Krajową Listę programu UNESCO Pamięć Świata, jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego były bardzo dobrym powodem zorganizowania w holu Sejmu RP, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, okolicznościowej wystawy, na której zostały zaprezentowane w ciekawej i interesującej formule, między innymi wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera.
Wystawę, pt. „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!. Dokumenty Powstania Wielkopolskiego” można było obejrzeć w holu Sejmu na I piętrze od 19 do 25 listopada. Od 28 listopada br. wystawę tę będzie można zobaczyć w Poznaniu w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w 2019 roku zaplanowano „objazd” wystawy do kilku wybranych ośrodków na terenie Wielkopolski i kraju.

 

 

 

Więcej „Dokumenty Powstania Wielkopolskiego na wystawie w Sejmie”