Archiwalia na wystawie w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Rok 2019 to czas kilku „okrągłych jubileuszy” ważnych zarówno dla Gniezna, jak i dla Kościoła gnieźnieńskiego. Dwieście lat temu miasto zostało zniszczone przez pożar, po którym jego niezmieniona od czasów lokacji forma, odeszła w bezpowrotną przeszłość. Przed stu laty miał miejsce w Gnieźnie pierwszy zjazd biskupów odrodzonego państwa, który ponownie połączył tytuł prymasa Polski z godnością arcybiskupów gnieźnieńskich. W roku 1949 odbył się ingres Stefana Wyszyńskiego do archikatedralnej bazyliki prymasowskiej, a w 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II przybył do Gniezna. Z tej okazji, w siedzibie Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej otwarto wystawę „Wydarzenia z życia Kościoła gnieźnieńskiego i miasta Gniezna w perspektywie rocznic”.  Ponad połowa zgromadzonych na wystawie eksponatów ilustruje dziewiętnastowieczną odbudowę miasta po pożarze, w wyniku której powstał ośrodek w niemalże całkowicie odmienionym kształcie. Prezentowane plany i rysunki architektoniczne pochodzą z zasobów gnieźnieńskiego Oddziału i centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wystawa „Kolegium Jezuickie i Uniwersytet” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

16 kwietnia 2019 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu została otwarta wystawa, zatytułowana „Kolegium Jezuickie i Uniwersytet”. Przygotowano ją w ramach projektu „Trzy Filary Uniwersytetu Poznańskiego”. Otwarcia wystawy dokonali: prezes PTPN, prof. Andrzej Gulczyńskioraz wicedyrektor Muzeum Archeologicznego, dr Michał Brzostowicz. W otwarciu udział wziął również Prorektor UAM i Przewodniczący komitetu obchodów 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Tadeusz Wallas oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek i dr Przemysław Wojciechowski.

Wystawę zorganizowano we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, oraz Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Więcej „Wystawa „Kolegium Jezuickie i Uniwersytet” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu”

Godziny funkcjonowania Pracowni Naukowej w dniu 2 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej, Pracownia Naukowa tego dnia jest nieczynna.

Zapraszamy na prelekcję Piotra Rybczyńskiego „Autobiograficzne wątki w powieści „Księżniczka” w świetle dokumentów archiwalnych”

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie zaprasza na prelekcję Piotra Rybczyńskiego ilustrowaną pokazem cyfrowych kopii dokumentów  archiwalnych Autobiograficzne wątki w powieści „Księżniczka” w świetle dokumentów archiwalnych

Prelekcja odbędzie się 6 maja 2019 r. o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, ulica Kolska 2, 62-500 Konin

oraz na wystawę Konin Zofii Urbanowskiej w archiwaliach.

Otwarcie wystawy w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 17:50, bezpośrednio po prelekcji w szkole.

Wystawa czynna w dniach: 6-10 i 13-17 maja 2019 r. w godzinach 9.00-15.00

Miejsce: sala konferencyjno-wystawowa Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie, ul. 3 Maja 78, 62-500 Konin

Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginały dokumentów, m.in. dotyczące dworku Urbanowskich, akt urodzenia i chrztu Zofii Urbanowskiej oraz nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Konina.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES