Dofinansowanie dla Archiwum Państwowego w Poznaniu w czwartej edycji priorytetu „Digitalizacja” w Programie Wieloletnim Kultura+

Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie ogłosił informacje o przyznaniu ponad 16,2 mln zł dofinansowania dla 42 instytucji w 4 edycji priorytetu Digitalizacja w Programie Wieloletnim Kultura+, którego celem jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie znalazło się po raz kolejny Archiwum Państwowe w Poznaniu, którego wniosek został najwyżej oceniony i zyskał pierwszą lokatę. Dofinansowanie w wysokości 553 058,- zł zostanie przeznaczone na realizację projektu pt. Digitalizacja ewidencji ludności Wielkopolski w XIX i XX wieku.

Więcej „Dofinansowanie dla Archiwum Państwowego w Poznaniu w czwartej edycji priorytetu „Digitalizacja” w Programie Wieloletnim Kultura+”

Więcej o: „Archiwa Przełomu 1989-1991” – przekazanie materiałów Archiwum Państwowego w Poznaniu

„Archiwa Przełomu 1989-1991” – przekazanie materiałów Archiwum Państwowego w Poznaniu

We wtorek 13 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Tematem spotkania było Przedsionek wolności – między Okrągłym Stołem a wyborami 4 czerwca 1989 r. Dwa miesiące, które zmieniły Polskę: 05.04.-04.06.1989.

Jednym z punktów wtorkowego seminarium było przekazanie, przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Władysława Stępniaka oraz dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryka Krystka, na potrzeby projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” cyfrowych kopii 282 jednostek archiwalnych pochodzących z 9 zespołów Archiwum Państwowego w Poznaniu. Materiał trafił do Archiwum Senatu i zostanie udostępniony w katalogu zasobów on-line portalu www.archiwaprzelomu.pl.

„Człowiek Roku 2013”. Nagroda dla Pana Marka Szczepaniaka

W sobotę, 25 stycznia w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka kultury w Gnieźnie odbyła się finałowa Gala 4. edycji Plebiscytu „Człowiek Roku”, organizowanego przez portal informacjelokalne.pl W sumie za prace w roku 2013 nagrodzono 14 laureatów, wśród których znalazł się kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie – Pan Marek Szczepaniak.

Plebiscyt miał dwie formy nagród: w kategoriach w których głosowali czytelnicy oraz Nagrody Specjalne, które przyznawała redakcja portalu. Podczas tegorocznej Gali przyznano trzy równorzędne Nagrody Specjalne. Więcej „„Człowiek Roku 2013”. Nagroda dla Pana Marka Szczepaniaka”

Archiwum Państwowe w Poznaniu zakończyło III edycję Programu KULTURA+

– 770 tys. skanów kartoteki mieszkańców Poznania dostępnych w Internecie

Archiwum Państwowe w Poznaniu, jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło digitalizację własnego zasobu już w 2006 r. Mając na celu intensyfikację zainicjowanych wówczas działań, w 2011 r. przystąpiło do ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Wieloletniego Kultura+, w ramach, którego zaplanowano do 2015 r. poddać skanowaniu materiały ewidencji ludności oraz akta metrykalne z terenu Wielkopolski z okresu XIX-XX wieku. Powyższa decyzja wynika z faktu, iż z roku na rok wzrasta liczba użytkowników i udostępnianych materiałów archiwalnych do badań genealogicznych. Ilość udostępnionych materiałów archiwalnych dla tych badań stanowi ok. 60 % całości udostępnień. Jest to wystarczająca przesłanka, aby podjąć dodatkowe działania związane z ułatwieniem dostępu do tego typu źródeł dla większej liczby badaczy. Stąd też plan intensyfikacji digitalizacji kartoteki ewidencji mieszkańców miasta Poznania oraz materiałów stanu cywilnego. Więcej „Archiwum Państwowe w Poznaniu zakończyło III edycję Programu KULTURA+”