Pamięć Świata

Archiwum Państwowe w Poznaniu odebrało w Pałacu Prezydenckim certyfikat wpisu najstarszego polskiego dokumentu w polskich archiwach – aktu fundacji i uposażenia klasztoru cystersów w Łeknie z 1153 r. – na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

W piątek, 4 listopada w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w obecności blisko 200 przedstawicieli świata kultury i nauki odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w 2 edycji. Lista obejmuje unikatowe obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego obrazujące ważne wydarzenia z historii Polski, przechowywane w polskich muzeach, bibliotekach i archiwach.
Wśród 11 wyróżnionych obiektów znalazł się dokument Zbiluta z 1153 roku (fundacja klasztoru cystersów w Łeknie pod Wągrowcem), którego jeden oryginał zachował się w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, drugi natomiast w zbiorach Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Certyfikaty z rąk Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacka Purchli oraz przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Woźniaka, odebrał Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ks. dr Michał Sołomieniuk – dyrektor Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Z Wielkopolski na listę wpisano „Spór o Morskie Oko” (zbiór dokumentów przechowywanych w PAN Bibliotece Kórnickiej).
W uroczystości uczestniczyli podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin oraz przewodnicząca Komitetu ds. UNESCO Barbadosu Alissandra Cummins.
Do uczestników uroczystości list skierował prezydent Andrzej Duda. „Lista Pamięć Świata UNESCO przybliża i podkreśla znaczenie dokumentów, które ukazują jedne z ważniejszych wydarzeń, osób oraz przemian cywilizacyjnych w dziejach naszej ojczyzny […] Trzeba również zaznaczyć, że dziedzictwo dokumentacyjne umacnia integralność kulturową naszego narodu oraz społeczności lokalnych w Polsce. Przywraca lub utrwala pamięć o wydarzeniach, doświadczeniach i osiągnięciach, które budowały polską tożsamość w całym bogactwie jej różnorodności” – napisał prezydent

Więcej „Pamięć Świata”

Więcej o: Znani… w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Znani… w Archiwum Państwowym w Poznaniu

25 sierpnia 2016 r. do Poznania sprowadzono prochy kpt. Kazimierza Spornego, pilota myśliwskiego, który podczas II wojny światowej zestrzelił 5 Messerschmitów Bf-109. Drugi pogrzeb pilota odbył się 71 lat po wojnie, spoczął na Cmentarzu Miłostowskim.

Między innymi dla upamiętnienia tak wyjątkowych osób – jak as polskiego lotnictwa – powstała zakładka Znani…, gdzie publikujemy materiały z naszego archiwum, dotyczące znanych czy zasłużonych ludzi. Dziś dokonano także kolejnej aktualizacji, a w zestawieniu pojawiły się nowe biogramy – Mieczysławy Ćwiklińskiej, Faustyny Kowalskiej i Wisławy Szymborskiej. Zachęcamy do przeglądania materiałów i popularyzacji naszej zakładki.

Wyłączenie od udostępniania materiałów archiwalnych

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych w magazynie przy ul. Sierocej, mających na celu likwidację skutków awarii instalacji kanalizacyjnej, od 22 do 31 sierpnia 2016 r., nastąpi wyłączenie od udostępniania materiałów archiwalnych z następujących zespołów:
– Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu (zespół nr 893);
– Rejencja w Poznaniu (zespół nr 291);
– Akta miasta Poznania – księgi meldunkowe i akta osobowe (zespół nr 474);
– Urzędy Katastralne (zespoły od nr 426 do nr 446).
Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, iż w kontekście dotychczasowej i przyszłej otwartości naszego Archiwum okażecie nam Państwo oczekiwane zrozumienie.