Więcej o: Zawiadomienie o przetargu

Zawiadomienie o przetargu

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) na rozbudowę budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu o skrzydło zlokalizowane na działce nr 25/3 Ark 14 Obr. Poznań. Planowany budynek ma stworzyć spójne zamknięcie od strony północnej i wschodniej istniejącego gmachu. W ramach przedmiotu zamówienia jest także renowacja i rekonstrukcja elewacji istniejącego budynku oraz częściowa przebudowa wnętrz w zakresie niezbędnym do funkcjonalnego połączenia z częścią projektowaną oraz dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów.
O środki finansowe na ww. rozbudowę i przebudowę, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Poznaniu zamierza zabiegać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014-2020.
Więcej „Zawiadomienie o przetargu”

Dar z Wielkiej Brytanii

Archiwum Państwowe w Poznaniu gościło w dniu 26 czerwca 2015 r. Państwo Marion i Dawida Krone z Wielkiej Brytanii. Małżeństwo Krone przekazało materiały pozostałe po Franciszku Ksawerym Sempińskim pradziadku Pani Marion. F. Sempiński to wieloletni nauczyciel na terenie Wielkopolski, a później Niemiec (m.in. Essen). Był stypendystą Towarzystwa Pomocy Naukowej kształcąc się w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studiując na Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej „Dar z Wielkiej Brytanii”

Dofinansowanie dla Archiwum Państwowego w Poznaniu w piątej edycji priorytetu „Digitalizacja” w Programie Wieloletnim Kultura+

Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie ogłosił informacje o przyznaniu ponad 8,4 mln zł dofinansowania dla 26 instytucji w 5 edycji priorytetu Digitalizacja w Programie Wieloletnim Kultura+, którego celem jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.
Wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie znalazło się po raz kolejny Archiwum Państwowe w Poznaniu, którego wniosek zdobył trzecie miejsce. Dofinansowanie w wysokości 373 191,- zł zostanie przeznaczone na realizację projektu pt. Digitalizacja ewidencji ludności Wielkopolski w XIX i XX wieku.
Więcej „Dofinansowanie dla Archiwum Państwowego w Poznaniu w piątej edycji priorytetu „Digitalizacja” w Programie Wieloletnim Kultura+”

Archiwum Państwowe w Poznaniu zakończyło IV edycję Programu KULTURA+

– 1 mln skanów kartoteki mieszkańców miasta Poznania, w tym 770 tys., dostępnych już w Internecie
– 800 tys. nazwisk mieszkańców Poznania w komputerowej bazie, w tym 270 tys., dostępnych w Internecie

Archiwum Państwowe w Poznaniu, jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło digitalizację własnego zasobu już w 2006 r. Mając na celu intensyfikację zainicjowanych wówczas działań, w
2011 r. przystąpiło do ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Wieloletniego Kultura+, w ramach, którego zaplanowano do 2015 r. poddać skanowaniu materiały ewidencji ludności oraz akta metrykalne z terenu Wielkopolski z okresu XIX-XX wieku. Powyższa decyzja wynika z faktu, iż z roku na rok wzrasta liczba użytkowników i udostępnianych materiałów archiwalnych do badań genealogicznych. Ilość udostępnionych materiałów archiwalnych dla tych badań stanowi ok. 50 % całości udostępnień. Jest to wystarczająca przesłanka, aby podjąć dodatkowe działania związane z ułatwieniem dostępu do tego typu źródeł dla większej liczby badaczy. Stąd też plan intensyfikacji digitalizacji kartoteki ewidencji mieszkańców miasta Poznania oraz materiałów stanu cywilnego. Więcej „Archiwum Państwowe w Poznaniu zakończyło IV edycję Programu KULTURA+”