Prace maturalne Henryka Zygalskiego

Podczas przeprowadzania kwerendy dla jednego z użytkowników archiwum natrafiono na wynik matury Henryka Zygalskiego – matematyka, kryptologa, wychowanka Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. To właśnie w tym zespole odnaleziono świadectwo ukończenia szkoły, wykaz ocen oraz prace maturalne z: łaciny, historii i matematyki, poznańskiego naukowca. W dalszej części informacji skany posiadanych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu materiałów.

Materiały (1-4) pochodzą z zespołu Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (numer 808) Więcej „Prace maturalne Henryka Zygalskiego”

Więcej o: Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

11 kwietnia (piątek) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Kantego w Poznaniu odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Maxa von Laue, ucznia tej szkoły i mieszkańca Poznania w latach 1887-1891, późniejszego laureata nagrody Nobla z fizyki.

Max von Laue, jeden z najwybitniejszych fizyków XX w., laureat Nagrody Nobla w 1914 roku za odkrycie dyfrakcji promieni Röntgena na kryształach, przez trzy lata był uczniem Królewskiego Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma. Gimnazjum to mieściło się do końca I wojny światowej w budynku przy ul. Strzeleckiej, który zajmuje obecnie III LO. Więcej „Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu”

Poznańskie korzenie Angeli Merkel

W związku z ukazaniem się najnowszej biografii Angeli Merkel, pt. „Angela Merkel. Kanclerz i jej świat”, autorstwa Stefana Corneliusa, szefa działu zagranicznego dziennika „Sűddeutsche Zeitung” oraz zainteresowaniem ze strony środków masowego przekazu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, w wyniku przeprowadzonej kwerendy, prezentuje następujące dokumenty poświadczające poznańskie pochodzenie Kanclerz Niemiec:

album…

Więcej „Poznańskie korzenie Angeli Merkel”

Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016 r.

Celem projektu jest publikacja cennego zbioru starych druków znajdujących się w bibliotece AP w Poznaniu, a co z tym związane popularyzacja źródeł. Rozbudowany opis katalogowy starodruków został sporządzony i wydany w trosce o wielkopolskie, pomorskie i śląskie dziedzictwo kulturalne, które albo nie było dotąd znane, albo nie poświęcono mu zbyt wiele uwagi, i które wymaga pełnej dokumentacji dla przyszłych badań. Jeśli nie nastąpi żadne przesunięcie czy rozproszenie starodruków, to będzie on aktualny nawet przez 100 lat. Katalog wnosi wiele nowych informacji na temat starodruków przechowywanych na terenie Polski. Mimo że w Poznaniu funkcjonują o wiele większe biblioteki gromadzące zabytkowe książki, to jednak starodruki z APP są na tyle niepowtarzalne, iż próżno w tamtych książnicach szukać kolejnych egzemplarzy danego tytułu. Na terenie Polski jedynie Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu może poszczycić się tym, że posiada wybrane książki.

Edycja jest adresowana zarówno do zawodowych historyków, jak i osób amatorsko zajmujących się historią, a ze względu na chronologię i zakres terytorialny zbioru wzbudzi zapewne zainteresowanie badaczy również poza granicami Polski. W związku z tym zaplanowano również przygotowanie stosownej formy elektronicznej, która dostępna będzie online. W ramach promocji książki planowane jest rozesłanie jej do bibliotek Archiwów Państwowych, bibliotek uniwersyteckich, ważniejszych bibliotek naukowych w Polsce (Ossolineum, Biblioteka książąt Czartoryskich) a także poza granicami kraju (Staatsbibliothek zu Berlin, Biblioteka Kongresu).