„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”

W dniach 25-26 listopada 2021 roku odbędzie się, organizowana co dwa lata:

Międzynarodowa Konferencja
„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką. Więcej „„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki””

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki” – konferencja naukowa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki” organizowanej przez Zakład Archiwistyki WH UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams, prosimy o kontakt z p. Piotrem Józefiakiem (piotr.jozefiak@amu.edu.pl).

256466748_2429792057151170_2563829007898568508_n

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki” – konferencja naukowa

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
i Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na
konferencję naukową

 „Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”
Poznań, 18-19 listopada 2021

AKTUALIZACJA

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję został wydłużony do 20 sierpnia 2021 r. 

Ponadto, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, informujemy, że obrady odbędą się w formie on-line, za pośrednictwem MS Teams.

Więcej „„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki” – konferencja naukowa”

Relacja z konferencji naukowej „100-lecie polskich archiwów państwowych”.

W dniach 18-19 października br. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskich archiwów państwowych”. Współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Poznaniu. Obrady rozpoczął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak. Tematy prezentowane w czasie konferencji dotyczyły przede wszystkim dziejów archiwów polskich po odzyskaniu niepodległości.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia (fot. M. Kaczmarek):