Gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego – Poznań, 8 czerwca 2018

Pierwsza edycja wyróżnienia dla archiwistów wielkopolskich!

 

Prof_Stanislaw Nawrocki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 8 czerwca br. zostały po raz pierwszy wręczone Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Ustanowiona 6 listopada 2017 r. Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, jest pierwszym tego typu wyróżnieniem w Polsce.

Z sześciu osób nominowanych w dwóch kategoriach (w przypadku trzeciej nie wpłynęły zgłoszenia) Kapituła Nagrody wyróżniła troje kustoszy archiwalnych. Więcej „Gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego – Poznań, 8 czerwca 2018”

Nagroda im. Prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów

Prof_Stanislaw NawrockiW dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do pierwszej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2017 na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

 

Załączniki:

  1. Regulamin Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego pobierz
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja PDF) pobierz
  3. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja edytowalna) pobierz
  4. Oświadczenie kandydata (wersja PDF) pobierz
  5. Oświadczenie kandydata (wersja edytowalna) pobierz
  6. Profesor Stanisław Nawrocki – życie i działalność naukowa (wspomnienie) pobierz