Więcej o: Akta i Biblioteka Braci Czeskich wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Akta i Biblioteka Braci Czeskich wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Sukcesem zakończyły się zabiegi Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Biblioteki Kórnickiej PAN i Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu o wpisanie akt i biblioteki braci czeskich na światową listę programu UNESCO „Pamięć Świata” – pełna treść wniosku. Ponadto na Listę została wpisana Księga Henrykowska z Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Obradujący w dniach 4-6 października 2015 r. w Abu Dhabi Międzynarodowy Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata zdecydował o wpisaniu na Listę 47 z 88 zgłoszonych do wyróżnienia obiektów dokumentacyjnych pochodzących z 61 krajów. Wśród wpisanych obiektów znalazły się dwa zgłoszone przez Polskę obiekty zaliczone do wąskiego grona najważniejszych dokumentów w dziejach ludzkości. Ich znaczenie wykracza poza miejsce i czas ich wytworzenia i dowodzi znacznego wpływu na losy świata.

Więcej „Akta i Biblioteka Braci Czeskich wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata””

Akta Braci Czeskich poznańską propozycją na Listę Pamięć Świata UNESCO

Akta Braci Czeskich i Księga Henrykowska to polskie propozycje na Listę „Pamięć Świata” UNESCO – zdecydował obradujący 10 marca w Warszawie Polski Komitet Programu „Pamięć Świata” UNESCO, któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak. Więcej „Akta Braci Czeskich poznańską propozycją na Listę Pamięć Świata UNESCO”