Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu – publikacja online

Na naszej stronie internetowej została opublikowana w wolnym dostępie cyfrowym książka „Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu” pod redakcją dr Michała Janeczka. Link do niej znajduje się również w zakładce Edukacja – Publikacje – Pozostałe publikacje.

Pełna treść

scan

Stare druki znajdujące się w Archiwum Państwowym w Poznaniu to zbiór, który pochodzi głównie z dawnej biblioteki kościoła św. Jana w Lesznie, odzyskanej w ramach rewindykacji z Hernhut (Niemcy) w 1961 roku, oraz z prywatnej kolekcji ks. Stanisława Kozierowskiego, który zapisał swój księgozbiór w testamencie poznańskiemu Archiwum; reszta w naturalny sposób przeszła na własność Archiwum, kiedy swoją działalność zakończyło Reichsarchiv Posen. Zbiór liczy 1525 pozycji. Ogromna wartość tej kolekcji bierze się stąd, iż wśród przechowywanych książek odnotowano wiele druków rzadkich i unikatów. Swego rodzaju ozdobą biblioteki są dzieła Johannesa Bugenhagena, Johanna Crella, Jana Długosza, Valeriusa Herbergera, Daniela Ernesta Jabłońskiego, Jana Jonstona, Andreasa Knopkena, Jana Amosa Komeńskiego, Samuela Friedricha Lauterbacha, Macieja z Miechowa, Sebastiana Münstera, Christiana Ottona Myliusa, Martina Opitza, Torquata Tassa, Andrzeja Węgierskiego czy Johanna Ludwiga von Wolzogena. Najwięcej książek pochodzi z XVII i XVIII wieku, ale ocalało też kilkadziesiąt druków z XVI wieku i jeden inkunabuł. Wiele druków ma piękne zabytkowe oprawy, co zdecydowanie podnosi ich wartość materialną i kulturową. Elegancka szata edytorska Katalogu sprawia, że jest to również piękna pozycja bibliofilska.

Publikacja o prof. Kaczmarczyku z nominacją do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza

08-725x1080Z radością informujemy że publikacja „Kazimierz Kaczmarczyk 1878-1966. Archiwista i historyk” autorstwa Jarosława Matysiaka została nominowana do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza „Posnaniana 2020”.
„Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście.”
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi nominacjami na stronie Biblioteka Raczyńskich.