II Popołudnie z Dokumentem

25 stycznia 2013 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”. Tym razem poświęcone zostało 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Przybyło wielu mieszkańców Poznania, którzy zebrali się najpierw w gmachu Archiwum Państwowego w Poznaniu, biorąc udział w spotkaniu z komisarzami wystawy pt. „Wielkopolska w Powstaniu Styczniowym”. O materiałach archiwalnych prezentowanych w gablotach i na ekranach, związanych z udziałem Wielkopolan w powstaniu 1863 r. mówiły mgr Elżbieta Rogal i mgr Grażyna Zaliwska. Następnie uczestnicy przeszli do poznańskiego ratusza, do Muzeum Historii Miasta Poznania, gdzie w pięknej Sali renesansowej odbyły się wykłady i prezentacje związane z powstaniem styczniowym. Wysłuchano wykładu prof. Przemysława Matusika pt. „Powstanie, którego miało już nie być”. Po nim o materiałach źródłowych do dziejów Powstania Styczniowego w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu mówili: mgr Henryk Krystek i mgr Stefan Olejniczak. AP w Poznaniu digitalizuje obecnie archiwalia ze swego zasobu, dotyczące powstania 1863 r. Więcej „II Popołudnie z Dokumentem”

I Popołudnie z Dokumentem

„Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na I spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”, które rozpocznie się o godz. 17.00 w czwartek 25 października 2012 r. w gmachu głównym w Sali konferencyjnej im. Prof. Kazimierza Kaczmarczyka.
Program pierwszego spotkania pn. „Akta miasta Poznania – Kartoteka ewidencji ludności z lat 1870-1931. Jak skaner i Internet ułatwiają poszukiwanie danych o dawnych mieszkańcach naszego miasta” obejmuje następujące punkty: Więcej „I Popołudnie z Dokumentem”