100. rocznica wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie – fotorelacja

10 lipca br. w Koninie odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w mieście. 

W niedzielę 10 lipca 1921r. w Koninie przebywał z kilkugodzinną wizytą Naczelnik Państwa i Pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski. Głównym powodem wizyty był udział w uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru 18 Pułkowi Piechoty, którego garnizonem był wówczas Konin. – wspomina Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie.

Z okazji 100-lecia powstała książka „Dzień historyczny. Wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie”, której autorem jest dr Piotr Grzelczak, urodzony w Koninie historyk i pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Książka została zaprezentowana podczas sobotniego spotkania w sali UM. Publikacja zawiera kilkadziesiąt zdjęć wraz z opisem sytuacji i atmosfery związanej z przyjazdem Naczelnika Państwa do naszego miasta.

Zaproszeni goście złożyli także kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przed konińskim ratuszem oraz pod krzyżem na błoniach przy Wale Tarejwy.

Obchody zakończyły się koncertem Orkiestry Dętej PAK KWB Konin oraz pokazem historycznych zdjęć na budynku urzędu.  

Organizatorami obchodów 100. rocznicy wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie byli: Miasto Konin, Poznański Odział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Okręgowe w Koninie.

Fotografie: www.konin.pl, Towarzystwo Przyjaciół Konina
Źródło: www.konin.pl

Spacer historyczny i wystawa „Marszałek Józef Piłsudski–konińska wizyta 10 lipca 1921 r. i pamięć w archiwaliach” w konińskim oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu

W niedzielę 10 lipca 1921 r. w Koninie przebywał z kilkugodzinną wizytą Naczelnik Państwa i Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Głównym powodem wizyty był udział w uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru 18 Pułkowi Piechoty, którego garnizonem był wówczas Konin.

W ramach obchodów 100. rocznicy tego historycznego wydarzenia odbędzie się 10 lipca br. o godzi. 19.00 spacer z przewodnikiem szlakiem wizyty Marszałka Piłsudskiego w Koninie 10 lipca 1921 r. Przewodnikiem podczas spaceru będzie Piotr Rybczyński, kierownik Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina.

W trakcie spaceru uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia w sali konferencyjno-wystawowej konińskiego archiwum państwowego przy ulicy 3 Maja 78 wystawy „Marszałek Józef Piłsudski – konińska wizyta 10 lipca 1921 r. i pamięć w archiwaliach” Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginały materiałów archiwalnych dotyczących przygotowań i przebiegu wizyty Naczelnika Państwa w Koninie, jak też reakcji miejscowych władz i społeczeństwa na wiadomość o śmierci 12 maja 1935 r Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego.

210710wystawa2-1200

210710w3-1200

Więcej „Spacer historyczny i wystawa „Marszałek Józef Piłsudski–konińska wizyta 10 lipca 1921 r. i pamięć w archiwaliach” w konińskim oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu”

Konińskie obchody 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

W dniu 22 stycznia 2021 r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Zygmuntowi Waryłkiewiczowi, zapomnianemu powstańcowi z 1863 r., który został rozstrzelany przez Rosjan w Koninie w dniu 5 listopada 1863 r. z wyroku wojennego sądu polowego. Tablicę na ponad 3,5 tonowym głazie pochodzącym z odkrywki PAK SA KWB Konin „Tomisławice”, odsłonił prezydent Konina Piotr Korytkowski i przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński. Głaz z tablica stanął obok podobnego głazu z tablicą upamiętniającą miejsce stracenia 19 lipca 1864 r. o. Maksymilana Tarejwo, drugiego ze skazanych i straconych w Koninie bohaterów powstania styczniowego.

Więcej „Konińskie obchody 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowego”

Projekt edukacyjno-popularyzacyjny „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”

13 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbył się wykład Jerzego Łojki pt. Europejczyk i Wielkopolanin. Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza, przybliżający postać znanego doktora medycyny i filozofii, jednego z największych dobrodziejów Uniwersytetu Krakowskiego, fundatora dwóch katedr – anatomii i farmacji, czyli botaniki lekarskiej oraz ogrodu botanicznego, zmarłego w 1607 r.
Podczas wykładu zaprezentowano nowe źródła archiwalne, które odnalazł nieżyjący już Janusz Sobczyński, autor biografii Zemełki. Ponadto wyeksponowano rolę wdowy po zmarłym dobrodzieju w realizacji przedsięwzięć małżonka.
Wykład przybliżył postać człowieka, który nowoczesne rozwiązania w medycynie stosowane na Uniwersytecie w Padwie już w XVI w., (gdzie obronił doktorat w 1575 r.), przenosi na grunt polski. Wystąpienie jest dostępne na stronach internetowych Archiwów Państwowych w Kaliszu i Poznaniu oraz Telewizji Warta.
Wykład jest elementem projektu popularyzacyjnego pt. „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w 2020 r.