Konwersatorium „Obchody państwowe tysiąclecia państwa polskiego w Gnieźnie”

Instytut Kultury Europejskiej UAM i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zorganizowały w dniu 15 kwietnia kolejne spotkanie z cyklu Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne.

Tym razem zajęcia poświęcone zostały gnieźnieńskim obchodom Millennium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego w roku 1966. Temat „Obchody państwowe tysiąclecia państwa polskiego w Gnieźnie” przedstawili pracownicy gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu, zaś zagadnienia „Milenium chrztu Polski w Gnieźnie w 1966 r.” – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie ks. Michał Sołomieniuk. Konwersatorium prowadził ks. prof. Kazimierz Śmigiel.

Wizyta młodzieży w ramach projektu „Skarby przeszłości”

W dniu 22 października b.r. gościły w gnieźnieńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu dwie grupy uczestników przygotowanego przez gnieźnieńską filię Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie projektu „Skarby przeszłości”. Uczniowie gnieźnieńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w przedsięwzięciu zapoznają się w trakcie jego realizacji z miejscowymi instytucjami gromadzącymi skarby przeszłości różnej proweniencji i formy. W pierwszej kolejności zwiedzili zabytki gnieźnieńskiej bazyliki archikatedralnej, po nich – zbiory miejscowych muzeów, po czym nadeszła kolej na poznanie materiałów przechowywanych w archiwum państwowym. Młodzież miała możliwość obejrzenia najciekawszych archiwaliów wchodzących w skład jego zasobu, poznała zakres chronologiczny i terytorialny gnieźnieńskich zbiorów oraz ćwiczyła pisanie podań pismem gotyckim.

Dziedziniec historii – spotkania w starym klasztorze

W dniu 30 września w Bibliotece Prowincjonalnej oo. Franciszkanów w Gnieźnie odbył się kolejny wykład z cyklu „Dziedziniec historii – spotkania w starym klasztorze”. Jego tytuł – „Gniezno miasto czterech kultur. Losy ludności cygańskiej na ziemi gnieźnieńskiej w XX wieku na pod-stawie materiałów źródłowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Gnieźnie”.

Więcej „Dziedziniec historii – spotkania w starym klasztorze”

Archiwa rodzinne

Dnia 28 lutego 2015 r. w Sali konferencyjnej im. Kazimierza Kaczmarczyka w Archiwum Państwowym w Poznaniu, zebrało się 45 członków i sympatyków Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, dwa tygodnie później, 14 marca 2015 r. – 15, aby wziąć udział w spotkaniu poświęconym archiwaliom rodzinnym. Więcej „Archiwa rodzinne”