Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach

Logo szukajwarchiwach.pl

W marcu bieżącego roku serwis szukajwarchiwach.pl został zasilony kolejną porcją zdigitalizowanych materiałów. Z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu na stronie zostały zamieszczonych 56 100 skanów akt z zespołu nr 294 – Prezydium Policji w Poznaniu (sygn. 502, 506, 513-1223). Powyższe zmiany zostały naniesione w zakładce ZASÓB -> Zasób on-line->Szukaj w Archiwach – Poznań->Pozostałe.

Zachęcamy do korzystania ze zdigitalizowanych zasobów i życzymy udanych poszukiwań!

Plany miasta Poznania z czasów II wojny światowej z zasobu poznańskiego archiwum na stronach CYRYLa

Od lipca, ponad trzydzieści planów Poznania z okresu niemieckiej okupacji można oglądać na stronie Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Cyryl. Mapy pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Udostępniony na portalu cyryl.poznan.pl zbiór nazwano „Okupacyjne plany Poznania 1939-1940” i prezentuje mapy miasta oraz jego dzielnic. Wśród 34 map i planów jest m.in: plan komunikacji miejskiej Poznania, pokazujący trasy tramwajów w czasie okupacji, a także mapa z polskimi nazwami dzielnic wraz z naniesionymi obok nowymi, niemieckimi. Więcej „Plany miasta Poznania z czasów II wojny światowej z zasobu poznańskiego archiwum na stronach CYRYLa”