Dyplom uznania dla Archiwum Państwowego w Poznaniu za realizację projektu objętego Patronatem ERDK 2018

Archiwum Państwowe w Poznaniu otrzymało Dyplom Uznania, od Międzynarodowego Centrum Kultury – Polskiego Koordynatora Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 za „Zaangażowanie i wkład w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego poprzez realizację projektu objętego patronatem ERDK 2018”. Archiwum wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie i Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu zorganizowało w dniu 12 czerwca 2018 r. Elektroniczny warsztat „Przeszłość wpisana w krajobraz. Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski (do schyłku XVIII w.)”. W warsztatach uczestniczyli pracownicy archiwów, bibliotek i muzeów z terenu Wielkopolski.

Więcej nt. warsztatu

dyplom