Archiwa rodzinne – punkty konsultacyjne

 arodzinne2

Szanowni Państwo,

jeśli chcieliby Państwo uzyskać poradę jak tworzyć i dbać o archiwum rodzinne lub też zastanawiają się Państwo nad przekazaniem dokumentów dotyczących historii rodziny do archiwum państwowego, aby służyły historykom, a może znaleźli Państwo dokumenty, które posiadają wartość historyczną i zasługują na trwałe zachowanie, prosimy o kontakt z nami.

Punkty konsultacyjne - kontakt (rozwiń)

Archiwum Państwowe w Poznaniu – Pani Beata Karwalska (tel. 61 852-46-01 wew. 37; adres e-mail: bkarwalska@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury popołudniowe w Pracowni Naukowej (tel. 61 852-46-01 wew. 39);

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie – Pan Marek Szczepaniak – Kierownik Oddziału (tel. 61 426-18-17; adres e-mail: mszczepaniak@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury w Pracowni Naukowej (tel. 61 426-18-17; adres e-mail: gniezno@poznan.ap.gov.pl);

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie – Pan Piotr Rybczyński – Kierownik Oddziału (tel. 63 242-92-77; adres e-mail: prybczynski@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury w Pracowni Naukowej (tel. 63 246-71-32; adres e-mail: konin@poznan.ap.gov.pl);

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile – Pan Maciej Kamiński – Kierownik Oddziału (tel. 67 349-16-08; adres e-mail: mkaminski@poznan.ap.gov.pl); – osoby zatrudnione lub pełniące dyżury w Pracowni Naukowej (tel. 67 349-16-09; adres e-mail: pila@poznan.ap.gov.pl).

Konkurs 'Historie z rodzinnych archiwów' (rozwiń)

Zostań rodzinnym archiwistą, udokumentuj losy swoich przodków, opisz historię swojej rodziny i wygraj! W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, archiwa państwowe zapraszają do udziału w konkursie „Historie z rodzinnych archiwów”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2020 roku. Pula nagród to 22 tysiące złotych.

Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przechowywane w domach rodzinne pamiątki (dokumenty, fotografie, listy) stanowią wyjątkowe świadectwo historii osób, rodzin i lokalnych społeczności. W ramach projektu archiwa państwowe zachęcają do otoczenia tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką oraz pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków.

Celem konkursu „Historie z rodzinnych archiwów” jest uwrażliwienie społeczeństwa na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny, kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie nt. historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa, a także rozbudzenie zainteresowanie kulturą i historią „małych ojczyzn” – regionu i lokalnych społeczności. Powstałe w jego ramach prace posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw „małej historii” osadzonej w wielkich wydarzeniach dziejowych.

– Konkursem chcemy po raz kolejny zachęcić do wyruszenia tropem swoich korzeni i badania losów naszych najbliższych. Zachęcamy do przyjrzenia się rodzinnym pamiątkom oraz poszukiwań na szukajwarchiwach.gov.pl i w archiwach państwowych, czy to osobiście z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, czy telefonicznie lub mailowo. Mogą być Państwo zaskoczeni tym, co uda się znaleźć w naszych zasobach – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – W realizacji projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej chcemy również zwrócić szczególną uwagę na konieczność właściwego przechowywania pamiątek po przodkach, tak by z biegiem czasu nie uległy one zniszczeniu. Na stronie internetowej projektu można znaleźć poradnik na temat prowadzenia domowego archiwum, a w 33 archiwach państwowych w całej Polsce działają punkty konsultacyjne, w których nasi specjaliści służą pomocą i fachową poradą.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać i udokumentować historię swojej rodziny. Może ona powstać w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną.

Pracę konkursową można przekazać w formie rękopisu, wydruku lub w elektronicznym pliku tekstowym (np. pdf, doc, docx, ppt, pptx) o objętości nie mniejszej niż 15 stron lub w formie filmu (np. mp4) o długości nie mniejszej niż pół godziny nagrań.

Autorzy mogą uzupełniać swoje rodzinne historie także o zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji i innych istotnych elementów.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Kapituła Konkursu oceni zgłoszone prace konkursowe według następujących kryteriów:

  1. Osadzenie w realiach historycznych. (30pkt.)
   1. Tło historyczne (zgodność z chronologią i faktografią) – praca ma dotyczyć wydarzeń związanych z historią rodziny autora i powinna być osadzona w realiach historycznych oraz przedstawiać prawdziwe wydarzenia.
   2. Podstawa źródłowa: wykorzystanie różnorodnych źródeł – przekaz ustny, źródła potwierdzające przekaz ustny, kwerenda archiwalna (z podaniem instytucji i przeszukiwanych zasobów).
   3. Krytyczna analiza źródeł np. konfrontacja przekazu ustnego z innymi źródłami historycznymi.
  2. Atrakcyjność formy literackiej lub multimedialnej (20 pkt.)
   1. Zastosowana forma wypowiedzi i narracji, koncepcja oraz struktura przekazu.
   2. Poprawność językowa.
  3. Dodatkowe punkty (30 pkt.):
   1. Staranność i jakość edycji oraz estetyka.
   2. Odwołania do opracowań dotyczących opisywanego okresu, opracowanie bibliografii.
   3. Wykorzystanie ikonografii, np. opisanych fotografii, rysunków, ilustracji dokumentów, map itp.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

– dla dzieci i młodzieży do lat 18:

 • I nagroda – 4000 zł
 • II nagroda – 3000 zł
 • III nagroda – 2000 zł
 • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

– dla dorosłych:

 • I nagroda – 4000 zł
 • II nagroda – 3000 zł
 • III nagroda – 2000 zł
 • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:

 1. na adres mailowy: konkursy@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”,
 2. pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Do pobrania: Regulamin konkursu Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu do lat 18

ARN_logo_wersja_podstawowa

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej (rozwiń)
ARN_logo_wersja_podstawowa ARCHIWUM PANSTWOWE W POZNANIU-1        

Archiwa Państwowe rozpoczynają projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przechowywane w domowych zbiorach dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii  poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Nieraz zapomniane i  podniszczone czekają na ponowne odkrycie, na poszukiwaczy rodzinnej historii – Rodzinnych Archiwistów, którzy otoczą je opieką i przywrócą im dawną świetność. Do nich i do wszystkich tych, którzy pamiętają o śladach pozostawionych przez przodków i troszczą się o nie – a chcieliby robić to jeszcze lepiej, skierowany jest projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej.

0001

 

– „Archiwa Rodzinne Niepodległej” to przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską mające krzewić kulturę ochrony pamiątek, budzić ducha genealogicznych poszukiwań oraz inspirować do dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Eksplorowanie świadectw naszej przeszłości i pielęgnowanie tradycji to wyjątkowa przygoda. Zachęcamy do udziału w projekcie każdego zainteresowanego losami własnej rodziny, komu nieobca jest potrzeba kultywowania pamięci o przodkach i dbałości o rodzinne pamiątki.

W 33 archiwach państwowych, które swoim zasięgiem działania obejmują całą Polskę, uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia archiwum rodzinnego, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii.

24 września 2019 r. w Warszawie podczas oficjalnej konferencji prasowej wyznaczającej ogólnopolski start projektu nastąpi prezentacja dedykowanej strony internetowej: https://archiwarodzinne.gov.pl/. Udostępniony zostanie tam m.in. poradnik traktujący o tym, jak opisywać, zabezpieczać, a także tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek.

W ramach projektu, 30 września 2019 r., w Dniu Archiwistów, ustanowionym w tym roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w godzinach popołudniowych w każdym archiwum państwowym zaplanowano również warsztaty, gdzie zaprezentowane zostaną przez archiwistów m.in. sposoby porządkowania i opisywania archiwów rodzinnych, techniki samodzielnej konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych, metody prowadzenia badań genealogicznych i odczytywania dawnego pisma.

Wybrane pamiątki z domowego archiwum wraz z opisem historii rodzin zaprezentowane zostaną, za zgodą uczestników projektu, na stronie internetowej Archiwa Rodzinne Niepodległej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie narodowa kolekcja niepodległościowa, której  współtwórcą będzie mógł zostać każdy Rodzinny Archiwista.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało program obchodów Dnia Archiwisty znajdujący się tutaj (kliknij).

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.


Kontakt dla mediów:

Henryk Krystek

Beata Karwalska

tel.: 61 852-46-01

e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl

Zapraszamy także na stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych poświęconą archiwom rodzinnym
„Archiwa rodzinne”

W związku z projektem Archiwa Rodzinne Niepodległej uruchomiona została strona internetowa poświęcona Archiwom Rodzinnym:

https://archiwarodzinne.gov.pl/

Zachęcamy do odwiedzania ww. strony, a zwłaszcza do lektury Poradnika Archiwa Rodzinne Niepodległej:

https://archiwarodzinne.gov.pl/domowe-archiwum

aktualizacja treści: lipiec 2020 r.