Procedura recenzji i lista recenzentów

Procedura recenzowania:

 1. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji).
 2. W przypadkach spornych redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
 3. Publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym.
 4. Teksty złożone do wydania podlegają ocenie merytorycznej, tj. recenzji, która zawsze ma postać pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Warunkiem dopuszczenia tekstu do druku na łamach czasopisma jest pozytywna recenzja danego artykułu.
 6. Oceniając teksty przeznaczone do publikacji, recenzenci kierują się kryteriami kwalifikowania/odrzucenia artykułu składającymi się na formularz recenzji (do pobrania poniżej).
 7. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma.

Formularz recenzyjny

Lista recenzentów „Przeglądu Archiwalno-Historycznego”:

 1. Prof. UAM dr hab. Jerzy Kołacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. Prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. Prof. UAM dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Prof. UAM dr hab. Roman Macyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 5. Dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 6. Dr hab. Dariusz Rymar (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim)
 7. Dr hab. Rafał Galuba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 8. Dr hab. Piotr Okulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 9. Dr Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski)
 10. Dr Zuzanna Kollarova (Archiwum Państwowe w Popradzie, Słowacja)
 11. Dr Dorota Drzewiecka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej)
 12. Dr Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 13. Dr Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 14. Dr Magdalena Biniaś-Szkopek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 15. Dr Monika Sak (Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 16. Dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)
 17. Dr Magdalena Niedźwiedzka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)