Proces zgłaszania tekstów i informacje dla autorów

Redakcja informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. O ich wykryciu redakcja będzie informować instytucje zatrudniających autorów, towarzystwa naukowych, stowarzyszeń zrzeszających edytorów itp.

Proces zgłaszania tekstów następuje drogą mailową. Do artykułu należy dołączyć oświadczenie Autora. Przed przesłaniem tekstu należy zapoznać się z informacją dla autorów.

Poszczególne etapy prac redakcyjnych:

 1. Zgłoszenie tekstu;
 2. Wstępna ocena tekstu przez wybranego redaktora tematycznego lub redaktora naczelnego;
 3. Poinformowanie autora o przyjęciu tekstu do dalszych prac lub jego odrzuceniu;
 4. Przesłanie tekstu do recenzentów;
 5. Przekazanie autorom wyniku recenzji w postaci formularzy recenzji;
 6. Ustosunkowanie się do autorów do recenzji i naniesienie poprawek;
 7. Przekazanie tekstu do korekty językowej;
 8. Naniesienie poprawek przez autora;
 9. Przekazanie tekstu do składu;
 10. Ostateczna akceptacja złożonego tekstu przez autora;
 11. Publikacja.

Informacja dla autorów

Oświadczenie autora

Struktura wewnętrzna artykułu