Pozostałe publikacje

Publikacje wydane po roku 2000:

Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie (stan na 31 sierpnia 2000 r.), oprac. Piotr Rybczyński, Konin 2000, s.52
Publikacja została wydana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Koninie i Starostwa Powiatowego w Koninie. Informator oprócz części tabelarycznej, w której wyspecyfikowane zostały zespoły archiwalne, zawiera również informacje dotyczące dziejów placówki archiwalnej w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie popularyzacji historii regionu.

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie. Przewodnik po zasobie, oprac.: Grzegorz Konieczka, Marek Szczepaniak, Grażyna Tyrchan, Gniezno 2002, s. 96
Publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie zawiera ogólną charakterystykę zasobu archiwalnego według układu rzeczowego twórców zespołów, w ramach którego szczegółowo opisano poszczególne zespoły ze szczególnym uwzględnieniem najcenniejszych i najciekawszych materiałów do historii regionu.

Poznań w dokumentach w 750 rocznicę lokacji miasta, katalog wystawy 10 – 30 czerwca 2003, Poznań 2003, s. 34, 27 ilustracji
Katalog wydany przez Urząd Miasta w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Dokumenty miasta Poznania [1253] 1254-1790, Poznań 2003, 2 x CD-ROM
Dwupłytowy album wydany z okazji 750 rocznicy lokacji miasta Poznania przez Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Societas Archivi Posnaniensis w Poznaniu przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Poznania. Publikacja zawiera komplet elektronicznych fotografii dokumentów pergaminowych i papierowych wraz z opisem inwentarzowym.

Skorowidz historyczny nazw ulic miasta Poznania, oprac. Jolanta Niezborała, Poznań 2010, s. 179
W publikacji: nazwy polskie, nazwy niemieckie, wykaz polskich nazw ulic używanych w czasie zaborów.

Marek Szczepaniak, Grażyna Tyrchan, Codzienność lat 1914-1918 na Ziemi Gnieźnieńskiej w świetle kronik szkolnych, Gniezno 2015, s.104
spis treści

Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, pod red. Piotr Pokora, Poznań 2015, s. 325
przedmowa – wstęp – spis treści
pełna treść

Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. Michał Janeczek, Poznań 2016, ss. 421
pełna treść

Gniezno w historii i w dokumencie  – zbiór artykułów z konferencji „Gniezno w historii i w dokumencie 2017”, praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Tyrchan i Marka Szczepaniaka – pełna treść.

Cena niepodległości. Pamięć historyczna o żołnierzach Wielkiej Wojny i walk o grancie Niepodległej Polski. Ewidencja mogił żołnierskich z zasobach Archiwów Państwowych w Gnieźnie, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu – przygotowane przez dr. Łukasza Jastrzębia – pełna treść.

Czyn zbrojny Chłapowskich, Emilian Prałat, Poznań 2020 czytaj więcej

Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archiwista i historyk, Jarosław Matysiak, Poznań 2020 czytaj więcej
pełna treść

Dzieje Osiedla Winiary w Gnieźnie, Marek Szczepaniak, Grażyna Tyrchan, Gniezno 2021. Osiedle Winiary jest największym osiedlem mieszkaniowym w Gnieźnie. Jego budowa związana była z powstaniem Wielkopolskich Zakładów Obuwia „Polania”, które były największą fabryką w dotychczasowych dziejach miasta. Uruchomienie produkcji nastąpiło w 1971 r.  W następnych latach rozpoczęto nową inwestycję Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – budowę osiedla mieszkaniowego. Publikacja przygotowana została w roku jubileuszu 50 – lecia jego powstania i przedstawia dzieje tej części miasta na przestrzeni półwiecza.

Publikacja w formacie PDF.

 

 

aktualizacja treści: maj 2021 r.