600 lat historii odciśniętej w 730 typariuszach

Wydarzenie promujące publikację: Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu
Data: 1 lutego 2016 r.

Nakładem Archiwum Państwowego w Poznaniu ukazała się publikacja pt. „Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu”, opracowana przez zespół pod redakcją dr Piotra Pokory przy współpracy dr hab. Marcina Hlebionka.

Wartość ww. zbioru, liczącego 730 tłoków i stempli pieczętnych, jako źródła informacji jest nieoceniona i to zarówno dla historii państwa i narodu, jak i dziejów regionalnych, nie wspominając o badaniach heraldycznych i sfragistycznych. Ze względu na wysoką swoją wartość, zbiór ten powinien być jak najszerzej upowszechniony nie tylko w środowisku naukowym, ale również pośród regionalistów i miłośników historii. W tym celu właśnie zostało przygotowane albumowe wydanie inwentarza (katalogu) zbioru, który stanowi nowoczesną pomoc informacyjną i przyczynia się do wzbogacenia dorobku metodycznego polskiej archiwistyki. Każda z pieczęci została szczegółowo opisana wg najnowszych europejskich wzorów. Dodatkową zaletą publikacji, godną szczególnego podkreślenia, jest bogata szata graficzna, w tym przede wszystkim fotografie ukazujące w różnych ujęciach typariusze wchodzące w skład zbioru.

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Przedmowa do publikacji
Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, mgr Henryk Krystek