Z albumów, szuflad i strychów… Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu

Wydarzenie patronujące: Międzynarodowy Dzień Archiwów w Poznaniu 2014
Data: 6 czerwca 2014 r.

W związku z udziałem Archiwum Państwowego w Poznaniu w projekcie pt. „Zostań rodzinnym archiwistą”, zainicjowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przygotowana została wystawa plenerowa materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum. Wystawa w formie systemu wystawienniczego 12 plansz formatu A0 była prezentowana na płycie Starym Rynku w Poznaniu przed głównym wejściem do Ratusza.
Jej otwarcie miało miejsce w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 15.30. Wystawa była czynna do 31 sierpnia 2014 r.

Wystawa prezentuje między innymi kopie następujących materiałów wchodzących w skład tzw. archiwów rodzinnych:
a) metryki urodzeń, ślubów i zgonów,
b) świadectwa szkolne,
c) dowody osobiste i paszporty,
d) książeczki wojskowe, prawa jazdy, legitymacje,
e) listy i życzenia,
f) pamiętniki i fotografie oraz rozmaitości.