Dowody osobiste, paszporty, legitymacje z kolekcji Mariana Łomnickiego

Wydarzenie patronujące: Międzynarodowy Dzień Archiwów w Poznaniu 2015
Data: 9 czerwca 2015 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, łącząc tradycję Międzynarodowego Dnia Archiwów i akcji „Archiwa Rodzinne” przygotowało wystawę, korzystając z ciekawej kolekcji Pana Mariana Łomnickiego.

Pan Marian Łomnicki, urodzony w 1940 roku w Równem jest przedstawicielem rodziny kresowej, którą wichry historii przeniosły z Równego poprzez Katowice, Kraków i Opolszczyznę do małej miejscowości nieopodal Lednogóry.

Kolekcja Pana Łomnickiego była początkowo typowym „Archiwum Rodzinnym”, którego rdzeniem były dokumenty Jego wuja Ignacego Pawłowskiego, przedwojennego sportowca i studenta nauk politycznych, zaginionego podczas II wojny światowej. Z czasem szacunek do starych dokumentów i historii spowodował, że archiwum rozrosło się do sporych rozmiarów kolekcji przede wszystkim dokumentów tożsamości. Wśród eksponatów można będzie zobaczyć pamiątki po wspomnianym Ignacym Pawłowskim m.in. legitymację studencką i legitymację „Bratniaka”. Prezentowane będą dowody osobiste, paszporty i legitymacje Mariana Łomnickiego i jego rodziny tj.: paszport wygnańca z 1916, kenkarty z okresu okupacji, powojenne dowody osobiste. Oprócz dokumentów rodzinnych wyeksponowane zostaną również dokumenty tożsamości innych osób, interesujące ze względu na rok wydania, miejsce wydania, ciekawe zdjęcia. Dokumenty pochodzą z terenu całej II Rzeczpospolitej: Wilno, Katowice, Gdańsk, Kościerzyna itd. Szczególnym świadectwem tragicznych losów społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej są dokumenty Stanisławy Śliwki zesłanej do Samarkandy, która poprzez Teheran trafiła do Afryki Wschodniej.

Materiały wybrane na wystawę są świadectwem nie tylko skomplikowanych losów obywateli polskich, ale również ciekawym źródłem do historii administracji zaborczej i polskiej. Termin zakończenia wystawy 30 września 2015 r.