Działalność gnieźnieńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu – wystawa

8 czerwca 2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie wystawy przedstawiającej działalność Archiwum Państwowego w Gnieźnie. Ekspozycja została przygotowana z podwójnej okazji – jubileuszu siedemdziesięciolecia istnienia archiwum państwowego w Gnieźnie i Międzynarodowego Dnia Archiwów. Przedstawiono na niej zarówno działalność gnieźnieńskiej placówki, która w czasie swego istnienia kilkukrotnie zmieniała nazwę, jak i przykłady materiałów wchodzących w skład jej zasobu, w tym akta, odciski i tłoki pieczetne, fotografie, rysunki architektoniczne, teki premier teatralnych oraz winiety lokalnej prasy. Mieszkańcom miasta i turystom przybliżono dotychczasowy dorobek placówki – wydane publikacje, przeprowadzone projekty popularyzatorskie i edukacyjne, rodzaje zadań wykonywane przez archiwistów a także warunki pracy w archiwum w przeszłości i obecnie. Wystawa prezentowana była w lokalnych mediach – telewizji kablowej, radio i na portalach internetowych.