Józef Dowbor Muśnicki

Generał broni Wojska Polskiego, dowódca powstania wielkopolskiego, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim.

data urodzenia: 25 października 1867 r.
miejsce urodzenia: Garbów k. Sandomierza
rodzice: Roman Dowbor Muśnicki i Antonina Wierzbicka
współmałżonek: Agnieszka Korsuńska vel Korsońska
data ślubu: 1905 r.
miejsce ślubu: b.d.
data śmierci: 25 października 1937 r.
miejsce śmierci: Batorowo k. Poznania
miejsce prochów: Cmentarz w Lusowie

Karta meldunkowa generała Józefa Dowbora Muśnickiego – strona 1 (skan 12)

Ponadto:
Karta meldunkowa Giedymina Dowbora Muśnickiego (syna generała) – strona 1 i 2 (skan 15 i 16)
Karta meldunkowa Olgierda Dowbora Muśnickiego (syna generała) – strona 1 (skan 17)
Karta meldunkowa Janiny Dowbór-Muśnickiej (córki generała) – strona 1 (skan 18)

Fragment umowy kupna majątku w Lusowie z podpisem generała Józefa Dowbora Muśnickiego
Urząd Osadniczy w Poznaniu, sygn. 433, str. 9

Testament generała Józefa Dowbora Muśnickiego
Sąd Grodzki w Poznaniu, sygn. 3786, k. 30-31 + verso

Odpis aktu zgonu generała Józefa Dowbora Muśnickiego
Sąd Grodzki w Poznaniu, sygn. 3786, k. 3

Pismo wymieniające spadkobierców generała Józefa Dowbora Muśnickiego, podpisane przez jego córkę Janinę
Sąd Grodzki w Poznaniu, sygn. 3786, k. 10