Karol Meissner

K Meissner

 

Karol Meissner (właściwie Wojciech Meissner) – benedyktyn i lekarz. W latach 1966–2005 był wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zajmował się psychologią i psychiatrią. Był autorem publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki. Należał do grona inicjatorów nowego przekładu Pisma Świętego zwanego Biblią Tysiąclecia.

 

 

 

 

 

 

Data urodzenia: 17 maja 1927 r.

Miejsce urodzenia: Poznań

Rodzice: Czesław Meissner i Halina Lutosławska

Data święceń: 21 grudnia 1965 r.

Data śmierci: 20 czerwca 2017 r.

Miejsce śmierci: Lubin

Karta meldunkowa Karola Meissner (nr 4) wraz z rodzicami i rodzeństwem:

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania (Kartoteka ewidencji ludności), sygn. 14774, str. 1191-1192, skan nr 1193-1194

11931194