Feliks Nowowiejski

Kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz. Twórca m.in. muzyki do wiersza Marii Konopnickiej pt.: „Rota”.

data urodzenia: 7 lutego 1877 r.
miejsce urodzenia: Barczewo
rodzice: Franciszek Nowowiejski i Katarzyna Falk
współmałżonek: Elżbieta Nironow-Mirocka
data ślubu: 1911 r.
miejsce ślubu: Kraków, Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
data śmierci: 18 stycznia 1946 r.
miejsce śmierci: Poznań
miejsce prochów: Poznań, Krypta Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha

Rok 2016 – rokiem Feliksa Nowowiejskiego
(8 skanów z zasobu Archiwum)

Karta meldunkowa Feliksa Nowowiejskiego wraz z żoną i dziećmi
Akta miasta Poznania – Kartoteka ewidencji ludności, sygn. 14877, str. 320-321, nr skanu 322-323