Stanisław Hejmowski

Stanisław_Hejmowski

Prawnik, adwokat, obrońca w procesach poznańskiego Czerwca 1956 r. W 1924 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1930 r. rozpoczął pracę w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W 1946 r. wspólnie z Janem Kręglewskim podjął się obrony Artura Greisera. W okresie PRL rozpracowywany przez SB (sprawa pod krypt. „Maestro”). Po procesach poznańskiego Czerwca ’56, w których podjął się obrony oskarżonych robotników, został zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych oraz obarczony karą finansową w wysokości 400 tys. zł za rzekome zawyżanie opłat adwokackich. W 2001 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej pośmiertnie przyznało mu odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

 

 

Data urodzenia: 22 czerwca 1900 r.
Miejsce urodzenia: Lipawa (Kurlandia, obec. Łotwa)
Rodzice: Konstanty Hejmowski (adwokat) i Blanka z Łuszczewskich
Data śmierci: 31 maja 1969 r.
Miejsce śmierci: Poznań

 

 

Karta meldunkowa Stanisława Hejmowskiego wraz z rodziną:

998

Akta miasta Poznania, sygn. 53/474/0/19.3/14478 (skany 998-999)