Godziny funkcjonowania Pracowni Naukowej w dniu 2 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej, Pracownia Naukowa tego dnia jest nieczynna.