Inauguracja portalu i strony o Powstaniu Wielkopolskim oraz prezentacja wydawnictw – Warszawa, 28 grudnia 2018

baner-szroko

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z wieloma instytucjami przygotował portal internetowy poświęcony temu ważnemu wydarzeniu „powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl” (link aktywny od 28 grudnia 2018 r. od godz. 17:00). Ideą portalu jest edukowanie, propagowanie i upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego. Jego ważną zaletą będzie otwarta formuła i uzupełnianie informacji poprzez zbieranie tekstów i materiałów z terenu całego województwa oraz zapraszanie do współpracy regionalistów, historyków i instytucji propagujących pamięć o Powstaniu.

Zaproszenie do współpracy przyjęło wielu uznanych historyków oraz najważniejsze instytucje będące depozytariuszami pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Jest wśród nich także Archiwum Państwowe w Poznaniu, które dla uczczenia tej jakże chlubnej karty w dziejach naszego narodu, przygotowało stronę pt. „Cyfrowe Archiwum Powstania Wielkopolskiego” (która będzie także dostępna od 28 grudnia 2018 r. od godz. 17:00). Strona ta zawiera „katalog” zgromadzonych w archiwach oraz w dużej części zdigitalizowanych i zamieszczonych w Internecie materiałów archiwalnych związanych z Powstaniem i jego uczestnikami. Katalog bazuje na opracowaniu, pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów” (Poznań, 2003) pod red. prof. Stanisława Sierpowskiego oraz indeksie rzeczowym opracowanym przez dr. Marka Rezlera, a także inwentarzach archiwalnych przygotowanych przez pracowników archiwów państwowych.

Większość materiałów została zamieszczona w formie cyfrowej na portalu www.szukajwarchiwach.pl i jest publicznie dostępna dla użytkowników Internetu. Jednakże specyfika tego portalu archiwalnego niejako wymusza na użytkownikach konieczność posiadania szerokiej wiedzy z zakresu dziejów ustrojowych z tego okresu, aby można było sprawnie i optymalnie skorzystać z opublikowanych źródeł archiwalnych. W związku z tym przygotowaliśmy „Cyfrowe Archiwum Powstania Wielkopolskiego” umożliwiające odnajdywanie w przystępny sposób materiałów archiwalnych poprzez wyszukiwanie nazwisk, miejscowości lub dowolnych innych haseł indeksowych. W katalogu znajduje się obecnie niemal 18 tys. opisów poszczególnych jednostek archiwalnych oraz poszczególnych stron z tych jednostek. Dodatkowo indeks zawiera 32 tys. nazwisk zweryfikowanych Powstańców. Projekt powstał przy wsparciu finansowym Fundacji VEOLIA.

okladka_malaInauguracji portalu i strony towarzyszyć będzie prezentacja wydawnictw przygotowanych z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wśród ww. publikacji, zostanie zaprezentowane wydawnictwo Archiwum Państwowego w Poznaniu i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, pt. „Cena niepodległości. Pamięć historyczna o żołnierzach Wielkiej Wojny i walk o grancie Niepodległej Polski. Ewidencja mogił żołnierskich z zasobach Archiwów Państwowych w Gnieźnie, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu”, przygotowane przez dr. Łukasza Jastrzębia.
Uroczysta inauguracja portalu i strony oraz prezentacja wydawnictw będzie miała miejsce 28 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Belwederze.