Czym jest archiwum?

Krótko definiując, archiwa państwowe są archiwami utworzonym i prowadzonym przez państwo. W Polsce archiwa państwowe prowadzą działalność w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z roku 1983.

Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.

Istnieją archiwa państwowe o charakterze centralnym obejmujące zakresem działania całe terytorium państwa, oraz archiwa państwowe niemające charakteru centralnego, obejmujące zakresem działania terytorium jednego lub kilku województw.
Do pierwszych zalicza się: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. Drugą grupę tworzy obecnie 30 archiwów, którym podlega 40 oddziałów zamiejscowych (odpowiednio terytorialnie) i 5 ekspozytur.

Pobierz poradnik: Jak korzystać z archiwum i nie zwariować? (Agata Łysakowska)

mapa: zasięg terytorialny archiwów państwowych, źródło: www.archiwa.gov.pl

aktualizacja treści: 9 czerwca 2016 r.