Pracownia naukowa

Wznowienie udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż Archiwum Państwowe w Poznaniu od 15 czerwca 2020 r. wznawia udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach pracowni naukowych. W centrali Archiwum w Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile czytelnie będą otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

W czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązują szczególne zasady obsługi PP. Użytkowników, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa, a także nowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach. Przed przybyciem do Archiwum Państwowego w Poznaniu lub Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile, prosimy o zapoznanie się odpowiednio z poniższymi dokumentami:

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w czasie stanu epidemii,

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii.

 Najistotniejsze zmiany dotyczą wymogów przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (m.in. zajęcia wskazanego miejsca w czytelni, używanie środków odkażających, zachowania odstępów, noszenia maseczek) oraz ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w czytelniach:
– czytelnia Archiwum Państwowego w Poznaniu – 4 osoby + 1 (czytnik mikrofilmów),
– czytelnia Oddziału w Gnieźnie                                 – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Koninie                                   – 2 osoby,
– czytelnia Oddziału w Pile                                          – 2 osoby.

 

REZERWACJA WIZYTY W CZYTELNIACH ARCHIWUM

W celu skorzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu należy zarezerwować dzień i godzinę wizyty poprzez aplikację „REZERWACJA WIZYTY w Pracowniach AP Poznań oraz oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile”.

Rezerwacji należy dokonać co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej wizyty. Terminy są dostępne tylko do 4 tygodni wprzód od dnia rezerwacji. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie akceptacji rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.

Ponadto informujemy, iż Archiwum będzie realizowało zamówienia na udostępniane materiały przesłane wyłącznie w formie rewersu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Archiwum.

 

Lista zespołów wyłączonych z udostępniania z przyczyn technicznych do odwołania

 

Wyciąg z regulaminu

1. Materiały archiwalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w pracowni naukowej.

2. Do czytelni można wejść wyłącznie z przyborami do pisania, z laptopem i aparatem fotograficznym.

3. Z materiałów archiwalnych można korzystać po wypełnieniu zgłoszenia użytkownika, które wypełnia się każdorazowo na dany rok kalendarzowy (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej).

4. Zgłoszenie użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu (do wglądu poniżej).

5. Każdy pobyt w pracowni naukowej należy zaznaczyć w księdze odwiedzin.

6. Materiały archiwalne zamawia się:

  1. Na podstawie dostępnych pomocy archiwalnych (inwentarze, kartoteki, bazy danych, etc.) ustala się nazwę i numer zespołu oraz sygnaturę jednostki archiwalnej,
  2. Na każdą jednostkę archiwalną wypełnia się odrębny rewers (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej),
  3. Jednorazowo można zamówić 10 jednostek archiwalnych,
  4. Akta zmikrofilowane lub zdigitalizowane udostępniane są wyłącznie w formie mikrofilmu lub kopii cyfrowej,
  5. W wyjątkowych wypadkach można składać zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Materiały archiwalne mogą być przechowywane nie dłużej niż przez dwa tygodnie od dnia złożenia zamówienia.
Po upływie tego czasu, materiały są zwracane do magazynu.

8. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 7:00 (akta dostępne od godz. 11:00),
– 12:00 (akta dostępne od godz. 13:30).

9. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie i Pile realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 8:45 (akta dostępne od godz. 9:00),
– 11:30 (akta dostępne od godz. 12:00).

10. Osoba dyżurująca wydaje zamówione akta, mapy, etc. lub mikrofilmy i odbiera je po wykorzystaniu.

11. Korzystający proszeni są o wypełnienie metryczki dołączonej do jednostki archiwalnej.

12. Osoba korzystająca z materiałów archiwalnych może zamówić kopie wybranych materiałów.

Przydatne pliki

aktualizacja treści: kwiecień 2021 r.