Pracownia naukowa

Pracownia naukowa im. prof. Stanisława Nawrockiego (w Poznaniu) jest czynna:Pracownia naukowa im. prof. Stanisława Nawrockiego (w Poznaniu) jest czynna:
– od września do czerwca, od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 18:30,
– od 3 do 7 lipca oraz od 31 lipca do 1 września 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

Pracownie naukowe w oddziałach poznańskiego archiwum (Gniezno, Piła) są czynne:
– od sierpnia do czerwca oraz od 3 do 7 lipca 2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Pracownie naukowe są nieczynne:
– od 10 do 28 lipca 2017 r.,
– w dniach ustawowo wolnych od pracy i wskazanych przez dyrektora Archiwum.
– w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Oddziału w Koninie, pracownia naukowa będzie zamknięta od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy oddzielnym komunikatem.

Wyciąg z regulaminu

1. Materiały archiwalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w pracowni naukowej.

2. Do czytelni można wejść wyłącznie z przyborami do pisania, z laptopem i aparatem fotograficznym.

3. Z materiałów archiwalnych można korzystać po wypełnieniu zgłoszenia użytkownika, które wypełnia się każdorazowo na dany rok kalendarzowy (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej).

4. Zgłoszenie użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu (do wglądu poniżej).

5. Każdy pobyt w pracowni naukowej należy zaznaczyć w księdze odwiedzin.

6. Materiały archiwalne zamawia się:

  1. Na podstawie dostępnych pomocy archiwalnych (inwentarze, kartoteki, bazy danych, etc.) ustala się nazwę i numer zespołu oraz sygnaturę jednostki archiwalnej,
  2. Na każdą jednostkę archiwalną wypełnia się odrębny rewers (dostępny w pracowni lub do wglądu poniżej),
  3. Jednorazowo można zamówić 10 jednostek archiwalnych,
  4. Akta zmikrofilowane lub zdigitalizowane udostępniane są wyłącznie w formie mikrofilmu lub kopii cyfrowej,
  5. W wyjątkowych wypadkach można składać zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Materiały archiwalne mogą być przechowywane nie dłużej niż przez dwa tygodnie od dnia złożenia zamówienia.
Po upływie tego czasu, materiały są zwracane do magazynu.

8. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 7:00 (akta dostępne od godz. 11:00),
– 12:00 (akta dostępne od godz. 13:30).

9. Zamówienia (rewersy) w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie i Pile realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
– 8:45 (akta dostępne od godz. 9:00),
– 11:30 (akta dostępne od godz. 12:00).

10. Osoba dyżurująca wydaje zamówione akta, mapy, etc. lub mikrofilmy i odbiera je po wykorzystaniu.

11. Korzystający proszeni są o wypełnienie metryczki dołączonej do jednostki archiwalnej.

12. Osoba korzystająca z materiałów archiwalnych może zamówić kopie wybranych materiałów.

Przydatne pliki

aktualizacja treści: maj 2019 r.