Komunikat o funkcjonowaniu Pracowni Naukowej Oddziału w Gnieźnie

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzeniem niezbędnych prac porządkowych informujemy, że Pracownia Naukowa Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w dniach 13-14 sierpnia 2019 r. będzie nieczynna.

Z powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie Oddziału w Gnieźnie materiałów archiwalnych  jest dostępna w formie skanów na stronach: www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.szukajwarchiwach.pl .

Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: http://poznan.ap.gov.pl/ (Zasób, Zasób on-line, Szukaj w Archiwach-Gniezno).