Komunikat o funkcjonowaniu pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku ze wstępną oceną złożonej oferty w postępowaniu na wykonanie prac remontowych w centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu (sanitariat przyległy do pracowni naukowej) oraz konsultacjami przeprowadzonymi z potencjalnym Wykonawcą, kolejny raz ulega zmianie wcześniej ogłoszony termin zamknięcia pracowni naukowej w Poznaniu.

Tak, więc pracownia naukowa w Poznaniu będzie nadal czynna od 30 sierpnia do 17 września 2021 r. (godz. 9.00 – 13.00).

Według skorygowanego harmonogramu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 20 września do 29 października 2021 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.
Ponadto, w nawiązaniu do poprzedniego komunikatu uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustalonym planem, do 31 sierpnia 2021 r. zostaną zakończone prace remontowe w budynku Oddziału w Gnieźnie (pomieszczenia czytelni i pracowni naukowej). Udostępnianie materiałów archiwalnych nastąpi od 1 września 2021 r.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid 19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).