Komunikat o funkcjonowaniu pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością unieważnienia zapytania ofertowego dotyczącego prac remontowych w centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu (sanitariat przyległy do pracowni naukowej) oraz w Oddziale w Gnieźnie (pomieszczenia czytelni i pracowni naukowej) i koniecznością wyłonienia innego wykonawcy (wykonawców), ulega zmianie wcześniej ogłoszony termin czasowego zamknięcia pracowni naukowej w Poznaniu i Gnieźnie.

Tak, więc pracownie naukowe w Poznaniu i Gnieźnie będą nadal czynne od 5 do 16 lipca 2021 r. (godz. 9.00 – 13.00).

Według wstępnego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 19 lipca do 13 sierpnia 2021 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownie naukowe zostaną uruchomione przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem Covid19 obowiązują szczególne zasady udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach, mające na celu zachowanie warunków bezpieczeństwa.  W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią komunikatu o wznowieniu udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl. Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).

Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.